Leiderschap in organisaties ging altijd over het creëren van een beweging van boven naar beneden. Van leider naar medewerker. Dat ligt achter ons, zegt Jos Rovers. Leiderschap gaat over luisteren naar wat er in het hele systeem van de organisatie al aanwezig is en dáár richting en betekenis aan geven. Alleen een leider die het beste ín zichzelf kan inzetten, kan het beste uít zijn medewerkers verwachten. Dat is geen eenvoudige verandering. Het vraagt nieuwe manieren van waarnemen van zijn en van doen. Het vraagt om eerst mens te zijn en daarna pas leider. 

STEUN RO

Het doel van leiderschap is mogelijk maken dat mensen een zo verrijkend mogelijk leven hebbeni. Hoe beter het met medewerkers gaat, des te beter gaat het met dienstverlening, met klanten, met bedrijfsresultaten. Niks aandeelhouders of klantwaarde: medewerkers! 

De realiteit is anders. Slechts 13% van alle medewerkers in organisaties wereldwijd noemt zichzelf betrokken bij hun werkEen schrikbarend laag cijfer dat zowel de economische groei van organisaties als de levenskwaliteit van medewerkers enorm in de weg staat. Management is veelal nog gericht op het behéérsbaar houden van kosten, processen, en verantwoordelijkheden. Dat leunt nog sterk op een leiderschapscultuur die nodig was ten-tijde van de industriële revolutie: toezicht, controle en medewerkers vertellen wat en hoe ze hun werk moeten doen. Maar in de huidige kenniseconomie hebben we professionals in dienst; experts, medewerkers die hun vak verstaan. Die vertel je niet hoe ze hun werk moeten doen. 

Einde aan oppervlakkigheid 

Schrijver van boeken over intrinsieke motivatie Daniel Pink legt uit waarom 87% niet-betrokken is. Bijvoorbeeld door uitzicht op een bonus. Pink toont aan dat bonussen alleen werken om bij eenvoudig werk van laag cognitieve aard de productiviteit te verhogen. Zodra werk boven dat niveau uit komt, werken bonussen averechts. Organisaties houden volgens hem met een prescriptieve managementstijl de professionals aan de leiband. Waarmee je professionals wel motiveert: ruimte om zich te ontwikkelen en de beste in hun vakgebied te blijven, werk dat zinvol is en betekenis geeft aan hun leven en mensen zelfsturend maken, ruimte geven om te handelen en te experimenteren.