Vanaf januari 2017 treedt de nieuwe natuurwet in werking en zijn beschermde planten en dieren weer vogelvrij. Dassen, boommarters, vuursalamanders, adders en ringslangen moeten ineens wijken voor nieuwe golfbanen. Wat is er toch aan de hand in dit land? Jaap Dirkmaat legt uit waarom natuur in Nederland nog steeds keihard wordt wegbezuinigd…

STEUN RO

Halverwege de jaren tachtig ging ik voor het eerst op bezoek bij Jaap Dirkmaat. Jaap had in 1981 de vereniging Das en Boom opgericht, een natuurclub die het opnam voor de dassen in Nederland. Want daar hadden we er toen nog maar zo’n 800 van en die werden ook nog in hoog tempo doodgereden. Jaap en zijn medewerkers knokten voor de aanleg van dassentunnels op plekken waar de meeste verkeersdoden vielen, vingen verweesde dasjes op en protesteerden tegen bouwplannen bovenop eeuwenoude dassenburchten. Het resultaat: tegenwoordig leven er weer zo’n 6000 dassen in Nederland, al sneuvelen daarvan toch elk jaar weer bijna duizend op ons drukke wegennet.

Anno 2016 wordt het herstellende dassenvolk opnieuw bedreigd. Door de nieuwe natuurwet die op 1 januari 2017 van kracht wordt in Nederland. Deze wet biedt voor dassen, maar ook voor boommarters, adders, vuursalamanders en vele andere kwetsbare soorten namelijk minder bescherming dan tot nog toe het geval was. Hoe kan dat nou?

Politiek voert Blekerbeleid uit

Op naar Beek-Ubbergen. Zodra ik mijn memorecordertje op zijn bureau heb neergelegd, barst Jaap meteen los in de voor hem zo kenmerkende monoloog waar geen speld tussen te krijgen is:

Journaliste met een zwak voor de natuur EN de menselijke natuur. Werkt(e) onder meer voor natuurmagazine Roots, Wereld Natuur Fonds, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en is mede-auteur van zeven boeken over de natuur.