Ethische buikpijn, zo beschrijft een van de deelnemers uit de zorgsector het gevoel dat deze discussie bij haar teweegbrengt.

Tijdens zijn inleiding vertelt Jaco van Duivenboden, senior adviseur, dat Nictiz vorig jaar een samenwerking is aangegaan met de Utrechtse Dataschool. Nictiz heeft als missie het inzetten van betere informatie voor betere gezondheid. De juiste informatie betekent ook beter daarmee omgaan. Tegen die achtergrond is het thema ethiek in 2017 op de agenda gezet. Al tijdens de inleiding doet zich de vraag voor waar de grenzen zijn bij gebruik van gegevens (data). Genoemd wordt een code of conduct (gedragscode), eenvoudigweg respect opbrengen of als basis de eed van Hippocrates? Iedereen ziet dat weer anders. Het gaat om mogelijkheden maar ook valkuilen bij gegevensgebruik. Denk aan het gebruik van bakens in winkels om in het laatste deel van de customer journey gegevens te verzamelen van klanten. Willen we dat in de zorg?

Workshop

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.