Even recht zetten

Emelie van den Biesen bespreekt voor DNP juridische kwesties van alledag. De zesde aflevering: Mediation

Ruzie met je buurman? Ruzie met je werkgever? Ruzie met je partner? Vaak worden ruzies onderling opgelost. Soms is een ruzie al te ver uit de hand gelopen en staat de ruzie al jaren tussen mensen in. Als je er samen niet meer uitkomt kun je naar de rechter stappen. Dit kost alleen veel tijd en geld. Daarnaast kun je kiezen voor arbitrage waarbij een door beide partijen aangewezen persoon, na het aanhoren van beide kanten, een beslissing neemt en daar dien je je beiden vervolgens aan te houden. Vaak moet of wil men nog door één deur kunnen. Mediation biedt de mogelijkheid om samen, onder begeleiding van een mediator, tot een oplossing te komen die voor beiden aanvaardbaar is.

Hip

Mediation wordt de laatste jaren steeds meer ingezet bij het oplossen van ruzies en conflicten. Aanvankelijk gebeurde dit vooral bij echtscheidingen maar nu ook bij zaken als arbeidsconflicten en burenruzies. Zelfs gemeenten maken er gebruik van bij bijvoorbeeld bezwaar- en klachtenprocedures met burgers.

Mediation wordt begeleid door een mediator die tot een oplossing probeert te komen, door twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen. Vaak is de communicatie moeizaam en het vertrouwen geschaad. Het doel van mediation is niet zozeer komen tot een oplossing waarmee alle partijen 100% tevreden zijn; dit zou wel heel fijn zijn maar dat lukt zelden. Bij mediation gaat het erom dat er een oplossing tot stand komt waarin betrokken partijen zich kunnen vinden en waarbij aan ieders belangen op een acceptabele manier tegemoet worden gekomen.  

Praten

Een mediator helpt partijen om de veelal verstoorde communicatie tussen hen weer op gang te brengen en andere invalshoeken te bieden bij het zoeken naar die oplossing. De partijen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat. De mediator zal zowel met elke partij apart praten maar ook groepsgesprekken organiseren waarbij de mediator structuur in de gesprekken geeft, machtsverschillen in balans probeert te brengen, begrip voor elkaar probeert te kweken en bereikte oplossingen vastlegt in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

In de Wet

Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) heeft onlangs een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft om mediation een officieel alternatief te maken voor de rechter, door mediation op te nemen in de wet. Aan mediators worden kwaliteitseisen gesteld en er wordt voorzien in een simpele manier om een mediationresultaat ook afdwingbaar te maken.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten bereid zijn samen aan een oplossing te werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet geheimhouding bewaren over de inhoud en het verloop van de onderhandelingen. Mocht mediation uiteindelijk geen oplossing bieden dan kun je natuurlijk altijd nog naar de (rijdende) rechter.

Mijn gekozen waardering € -

Geef een reactie