In het onderstaande een opsomming van een aantal beleidsonderdelen waar de overheid het de afgelopen halve eeuw heeft laten afweten. Het is niet alleen maar een historische terugblik. Helaas ondervinden we er tot op de dag van vandaag nog de gevolgen van.

STEUN RO

Verkeerde tegenstelling welvaart en milieu
Tientallen jaren is er in ons land een onjuiste definitie van welvaart gehanteerd. Dit is meer dan een academische kwestie. De groei van de welvaart werd gemeten op basis van de ontwikkeling van het bruto nationaal product. Pas vrij recent wordt erkend dat dit een onjuiste benadering is die ernstige gevolgen heeft. Een leefbaar milieu en economische groei werden tegenover elkaar gesteld. Terwijl leefbaarheid een van de vele behoeften van mensen is en dus onderdeel van de economische groei. De bouw van een fabriek werd bij het bnp opgeteld. De schadelijke stoffen die de fabriek uitstootte werden verwaarloosd.

Milieubeleid
Het bovenstaande had tot gevolg dat er veel te laat enige vorm van milieubeleid op gang is gekomen. De waarschuwingen van de Club van Rome in de jaren zeventig werden terzijde gelegd.

Aardgaswinning
Het winnen van aardgas in en rond Groningen werd als een positieve bijdrage aan het bnp geboekt. Het bracht miljarden per jaar op. Er was geen oog voor de beschadiging van het milieu totdat aardbevingen na tientallen jaren ons wakker schudden. Aanvankelijk werd ook nog het verband tussen deze bevingen en de gaswinning ontkend en liet men de Groningers met hun beschadigde huizen in de kou staan.
Een bijkomend gevolg van de export van deze bodemschat werd dat onze gulden zo hard werd dat overige exportproducten relatief duur werden. Men sprak van de ‘dutch disease’. Daarnaast werd nagelaten een deel van de aardgasbaten in een structuurfonds te stoppen en werd er in plaats daarvan een overdadig stelsel van sociale zekerheid opgetuigd. Men sprak van het verjubelen van de aardgasbaten.

Misbruik van de wao
De royale sociale voorzieningen maakten het mogelijk om werknemers die werkloos werden een levenslange uitkering op grond van de wet arbeidsongeschiktheid (wao) te verstrekken.