Donderdag 7 juni was ik in Den Haag bij de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden omdat die ondanks de referendumuitslag de Sleepwet toch heeft ingevoerd. Daarna was ik in de Tweede Kamer bij het debat over de gaswinning in Groningen.

STEUN RO

Donderdag 7 juni was ik in Den Haag bij de rechtzaak tegen de Staat der Nederlanden omdat die ondanks de referendumuitslag de Sleepwet toch heeft ingevoerd. Daarna was ik in de Tweede Kamer bij het debat over de gaswinning in Groningen.Donderdagochtend hoorde ik in de rechtszaal de Staat der Nederlanden tegen de rechter zeggen dat de eisende partijen het niet zo goed snappen, dat de Sleepwet prima waarborgen voor onze grondrechten zou bevatten en dat de referendumuitslag er verder ook niets mee te maken had.

Donderdagmiddag hoorde ik Wiebes tegen een publieke tribune vol Groningers zeggen dat het te vroeg is voor herstel in Groningen.

Van de 150 Tweede Kamerleden die Wiebes moeten controleren, waren er maar 18 aanwezig. De plenaire zaal was leeg, de tribune was vol.

Honderden mensen waren uit Groningen naar Den Haag gekomen om met eigen ogen te zien of ze nou serieus worden genomen of niet. De volksvertegenwoordiging van Nederland zat donderdag op de publieke tribune en de Tweede Kamer was niet thuis.

Die ochtend werd de Staat der Nederlanden door een brede coalitie van burgerrechtenbewegingen voor de rechter gedaagd om onze juridische grondrechten te verdedigen. De rechter doet 26 juni uitspraak.

Die middag daagden Groningers de Tweede Kamer uit om namens hun het sociale grondrecht op een veilige leefomgeving te verdedigen. De minister doet 1 juli uitspraak.

In Nederland is meer stuk dan muren in Groningen en zolang de Tweede Kamer én de Staat dat weigeren in te zien, zolang kan vertrouwen niet worden hersteld. Als je herstel lang genoeg voor je uitschuift, dan rest alleen nog sloop en nieuwbouw. Dat geldt voor scheuren in de muren in Groningen net zo, als voor de scheuren in het vertrouwen in onze politiek en rechtsstaat.

In 2014 werd ik ‘politiek aktief’ omdat ik zag hoe het steeds meer fout gaat in die plenaire zaal van de Tweede Kamer met carrièrepolitici op de stoel van volksvertegenwoordigers. Ik dacht toen; ‘als de macht in Nederland in die zaal zit en daar gaat het mis, dan is dat misschien ook wel de plek waar herstel kan beginnen’.

Donderdag ging ik net als al de Groningers, naar huis om me daarop te bezinnen, want ‘we zijn geen donder opgeschoten’.

Gebruikte bronnen:

geen donder opgeschoten:
http://www.dvhn.nl/groningen/Groningers-druipen-teleurgesteld-af-na-gasdebat-geen-donder-opgeschoten-23256649.html

dagvaarding rechtzaak tegen de Staat: https://www.platformburgerrechten.nl/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-16-Dagvaarding-Wiv2017-kort-geding-.pdf

plenair debat 7 juni Tweede Kamer:
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=07-06-2018#2018A01405

rico@unseen.is'
Zingt en Praat. Maker van @Potkaars podcasts en @EchteSprookjes