Geitenhouderij en Omgeving als hot item. Alweer of Nog Steeds?

Geitenhouderij en Longontsteking.

“Friet is weer beschikbaar”! Eerder heeft de brandweer deze culinaire activiteit kennelijk even onderbroken. Even later vertelt de speaker dat over enkele minuten het symposium zal beginnen met professor dr. Dick Heederik (Utrecht). Dit betreft een belangwekkend onderwerp. Immers het gaat over “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden”. Zoals dat met hoofdletters staat op het rooster. Afgekort VGO. De uitsmijter van het Nationaal Geiten Event 2018 op zaterdag 29 september. Inderdaad een flinke opkomst. Na afloop van dit praatje een levendige discussie.

Geen Q-koorts

In zijn inleiding vertelt Dich Heederik dat de VGO studie een jaar of 5 geleden begonnen is. Dit met de bedoeling om in de volle breedte te kijken naar gezondheidseffecten van veehouderij bij omwonenden. We hadden de Q-koorts gehad. Het ging om studies van gegevens van huisartsen van zo’n 120000 mensen. Mensen die in het het oosten van Brabant en het noorden van Limburg wonen. Er is ook actief medisch onderzoek gedaan naar 2500 mensen. Er zijn een heleboel resultaten uit gekomen, hetgeen voor de sector relevant is.

Luchtwegen

Er waren meer problemen met de luchtwegen, zo bleek.  Maar eerlijk gezegd als u het rapport leest dat een jaar of drie, vier geleden verschenen is, ziet u echter dat we daar niet zo verschrikkelijk veel belang aan hechtten op dat moment. Want we dachten: dat is nog een nasleep van de Q-koorts waarschijnlijk. Daardoor zien we wat meer gevallen. En misschien als iemand eenmaal patiënt is geworden, die wat vaker herhalingen krijgt in de loop der tijd. Dus we dachten eigenlijk niet aan een nieuw probleem. Ook was er geen enkele aanwijzing dat het met Q-koorts te maken had, aldus Heederik.

 

Longontsteking

Spreker stelt dat inmiddels onomstotelijk is vast komen te staan dat rondom geitenhouderijen -zoals je die aantreft in Brabant- relatief meer longontsteking voorkomt. Inmiddels ligt ook de situatie in Gelderland en Overijssel onder een vergrootglas. Geen wonder dat naast mij een journalist van de regionale krant De Stentor is aangeschoven. Hij schrijft driftig en interviewt nadien de spreker ook nog eens. In Brabant zijn ruim 100 geitenhouderijen.

Overtuigend

Dat gaat zo ongewijzigd door de jaren heen. Dus het is geen incident. Statistisch gezien overtuigend, dit als antwoord op een vraag uit het publiek. In tegenstelling tot Q-koorts waarbij de ziektegevallen op grotere afstand voorkwamen, is dit vrij dichtbij 1 tot 1,5 km rond een geitenboerderij. Omdat het niet zo’n dichtbevolkt gebied is, gaat het al met al niet om grote aantallen. Maar het is onmiskenbaar. De oorzaak daarvan is eigenlijk niet duidelijk. Een longontsteking wordt nogal eens behandels zonder dat er uitvoerig onderzoek plaats vindt, aldus Heederik. We weten te weinig.

Stalmest

Momenteel is een groot onderzoek gaande waarbij op allerlei niveaus wordt gekeken. Een van de mogelijkheden is de stalmest. Het zal niet verbazen dat die veel bacteriën bevat. Bovendien kan deze gaan broeien. Een agrarier vertelt dat er soms zelfs paddenstoelen op mest groeien. Maar veel is er niet over bekend. Er zal moeten worden gekeken naar het type bacteriën. Maar ook valt de gehele situatie van de individuele stalhouderij binnen de analyse. Wat er zijn onderlinge verschillen. Het onderzoek krijgt een flinke omvang. Af en toe treedt er trouwens ook een vorm van alveolitis op, een soort overgevoeligheidsreactie van de longen.
Milieu

Is de boerderij-omgeving nu ongezonder, vraagt een bezoeker? Daarop is de reactie dat juist allergie (kinderen) op het platteland weer minder wordt gezien. Is fijnstof anders van samenstelling in de stad dan op het platteland, is ook een vraag. Dat is zeker het geval. In de stad meer rubber deeltjes bijvoorbeeld. Op het platteland organische materialen. Op 8 oktober verschijnt weer een rapportage over de huidige situatie. De komende jaren zullen we met enige regelmaat over dit onderwerp te horen krijgen, dat is zeker!

Bronnen

Home

https://www.uu.nl/medewerkers/DJJHeederik

https://www.destentor.nl/zwolle/precieze-oorzaak-longontsteking-door-geiten-blijft-nog-een-mysterie~ae6f49e1/

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO

https://www.rivm.nl/vgo

 

Dit artikel lees je gratis. Vind je het artikel en mijn inzet de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten blijken door een bijdrage. Ik maak graag van lezers mijn fans en volgers. Suggestie voor een onderwerp, maar ook commentaar is altijd welkom.

Mijn gekozen waardering € -