Geitenhouderij en Longontsteking.

“Friet is weer beschikbaar”! Eerder heeft de brandweer deze culinaire activiteit kennelijk even onderbroken. Even later vertelt de speaker dat over enkele minuten het symposium zal beginnen met professor dr. Dick Heederik (Utrecht). Dit betreft een belangwekkend onderwerp. Immers het gaat over “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden”. Zoals dat met hoofdletters staat op het rooster. Afgekort VGO. De uitsmijter van het Nationaal Geiten Event 2018 op zaterdag 29 september. Inderdaad een flinke opkomst. Na afloop van dit praatje een levendige discussie.

Geen Q-koorts

In zijn inleiding vertelt Dich Heederik dat de VGO studie een jaar of 5 geleden begonnen is. Dit met de bedoeling om in de volle breedte te kijken naar gezondheidseffecten van veehouderij bij omwonenden. We hadden de Q-koorts gehad. Het ging om studies van gegevens van huisartsen van zo’n 120000 mensen. Mensen die in het het oosten van Brabant en het noorden van Limburg wonen. Er is ook actief medisch onderzoek gedaan naar 2500 mensen. Er zijn een heleboel resultaten uit gekomen, hetgeen voor de sector relevant is.

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.