Gezond: toch je buik meten

Ook als je ogenschijnlijk gezond bent en niet te dik lijkt, kun je beter wel af en toe de omvang van je buik meten. Dat blijkt volgens onderzoekers van UMC Utrecht uit onderzoek in de gemeente IJsselstein. Bij een kwart van de te grote buiken dreigde het metabool syndroom, dat leidt tot een verhoogd risico op diabetes en verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

De buik is te groot als die bij mannen groter is dan 102 centimeter en bij vrouwen meer dan 88 centimeter. Dan dreigt het metabool syndroom, dat heb je als tenminste drie van de vijf risicofactoren worden gevonden: een vergrote buikomvang, verhoogde bloeddruk, verhoogd triglyceridegehalte, verhoogd nuchter glucosegehalte en een verlaagd HDL-cholesterol. De grens van die omvang is niet nieuw. Wel dat hetb resultaat oplevert als mensen het zelf meten – ook als je zelf niet te dik lijkt. 

Die bevinding kan een basis vormen voor nationale implementatie van een gerichte screening op risicofactoren voor diabetes en hart- en vaatziekten, meent de Utrechtse onderzoeker dr. Corine den Engelsen van het Julius Center voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Gezondheidszorg van het UMC Utrecht, die recentelijk op dit onderzoek promoveerde.

Den Engelsen: ‘Wij hebben laten zien dat in een ogenschijnlijk gezonde populatie toch een behoorlijk deel een verhoogd risico heeft op diabetes en hart- en vaatziekten. De vanuit de huisartsenpraktijk opgezette en relatief simpele screening door middel van het zelf opmeten van de buikomvang blijkt goed uitvoerbaar en betrouwbaar. Hiermee kunnen we een belangrijk gezondheidsprobleem opsporen en zou de in 2004 door de Gezondheidsraad geadviseerde screening op diabetes en hart- en vaatziekten in mensen met overgewicht vormgegeven kunnen worden.’

IJsselstein

Het is onderzocht met een onderzoek in IJsselstein. In totaal werden daar 11.862 ogenschijnlijk gezonde mannen en vrouwen tussen de 20 en 70 jaar in de gemeente IJsselstein via hun huisartsenpraktijk uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Van de 5.558 mensen die hierop hebben gereageerd, bleken er 2.004 een vergrote buikomvang te hebben. Als eerste stap bepaalden deelnemers thuis met een meetlint hun buikomvang. Als die meer was dan 102 cm bij mannen of 88 cm bij vrouwen, werden zij uitgenodigd voor verder onderzoek om te controleren of er nog verdere risicofactoren aanwezig waren. De meting thuis bleek betrouwbaar. Van de 1.721 personen met een vergrote buikomvang die nader onderzocht werden, voldeden er 473 aan de definitie voor het metabool syndroom. Bijna de helft van hen was jonger dan 50 jaar.

Resultaten blijven

De patiënten met het metabool syndroom ontvingen via hun eigen huisartsenpraktijk uitgebreide uitleg over de bevindingen én leefstijladviezen. Na één jaar bleek dat dit gezondheidsadvies was opgevolgd: de helft van de mensen gaf aan meer te zijn gaan bewegen, van de rokers was 17 procent gestopt en het gemiddelde gewichtsverlies was 2,1 kilogram. Na drie jaar was bij de meeste patiënten nog steeds een duidelijke verbetering zichtbaar en voldeed meer dan de helft (53 procent) niet meer aan de definitie van het metabool syndroom.

Metabolic syndrome-risk tracable at home

By measuring the waist line at home, health risks are easily to trace. That is one of the major findings of recent research conducted by UMC Utrecht. By measuring the waist line at home, a quarter of the male respondents with a waist line above 40 inches and female respondents with a waist line above 35 inches had the metabolic syndrome, which can cause diabetes of strokes, research by UMC Utrecht showed.

All people (11,862) invited to participate were seemingly healthy. 2004 of the 5558 respondents had a higher waist line. Of them, 473 persons had the metablic syndrome, consisting of three out of five helath problems: a high trygliceride level, low HDL cholesterol level, high blood pressure, high fasting blood sugar and a large waist line. Half of these people continued a healthy life after they received medical advices fot a better health, after three years.

Mijn gekozen waardering € -

Politiek beschouwer en analist. Werkzaam als zelfstandig journalist met uitgebreide kennis over de EU en stedelijk bestuur en de actuele vraagstukken die daar spelen, op het gebied van onderwijs, arbeidsverhoudingen, en identiteit.

Geef een reactie