De website hoopt zo meer duidelijkheid te verschaffen over de bijwerkingen die het meest voorkomen en op welke schaal en bij welke leeftijdsgroepen ze zich voordoen.

STEUN RO

Stijve arm, vermoeidheid, spier- of gewrichtspijn

Wie last heeft van bijwerkingen van de coronavaccinatie, kan dat voortaan doorgeven aan www.bijwerkingenvaccinatie.nl. Deze speciale webpagina maakt onderdeel uit van het burgerinitiatief de Grote Griep&Coronameting (www.griepencorona.nl of www. griepencorona.be). De website hoopt zo meer duidelijkheid te verschaffen over de bijwerkingen die het meest voorkomen en op welke schaal en bij welke leeftijdsgroepen ze zich voordoen.

Vaccins
“Op sociale media wordt nog steeds getwijfeld aan het nut van de coronavaccinatie,” zegt hoofdredacteur Carl Koppeschaar. “Het wantrouwen tegen vaccins die in nog geen jaar zijn ontwikkeld, zit diep. Zo’n driekwart wil zich laten inenten. De rest twijfelt nog of wijst vaccinatie af. De twijfelaars maken zich zorgen over de veiligheid van het vaccin en met name de bijwerkingen op de lange termijn. Naast orthodox-gereformeerden, die van oudsher elke vaccinatie afwijzen, is er ook een groep anti-vaxxers, die gelooft dat er met de vaccins is geknoeid. Zo zouden er stoffen zijn toegevoegd die je hersencellen aantasten. Of zouden overheden microchips inspuiten om iedereen stiekem in de gaten te kunnen houden. Dat is natuurlijk volkomen flauwekul en onnodige bangmakerij. Hoe het nu echt zit, willen we laten zien aan de hand van de meldingen die bij ons binnenkomen. De resultaten daarvan zullen direct op de website zijn te vinden. Zo kan iedereen zélf zien hoe het in werkelijkheid zit.”

Informatie
De meldingen leveren een schat aan informatie op. Ten tijde van de Mexicaanse griep werd door de Grote GriepMeting eerder een succesvol onderzoek naar bijwerkingen van vaccinaties uitgevoerd (1, 2). Daar kwamen 13.431 reacties op binnen. De percentages bijwerkingen bleken hoog: 59% voor de vaccinatie tegen seizoensgriep en 76% en 65% voor de eerste en de tweede prik tegen de Mexicaanse griep. Maar de meeste bijwerkingen waren al na een paar dagen verdwenen. De top 5 ervan bestond destijds uit een pijnlijke plek op de prikplaats, zwelling op de plaats van de prik, stijve arm, gewrichts- of spierpijn en vermoeidheid.

Privacy
Alle meldingen aan het nieuwe meldpunt zijn volkomen anoniem. Er wordt slechts gevraagd naar de eerste vier cijfers van de postcode teneinde ook eventuele regionale verschillen in kaart te kunnen brengen.

1)
Sander van Noort en Carl Koppeschaar: Groot aantal meldingen
bijwerkingen griepprik.
https://www.griepencorona.nl/artikelen-sidebar/mexicaanse-griep/
2)
Kemmeren J, Honsbeek M, Dijkstra F, De Lange MMA, Van der Maas N.,
Smallenburg R, Van Noort S, Koppeschaar C, Van der Hoek W: Comparison of
different approaches of the collection of reported adverse events
following pandemic influenza vaccination in the Netherlands in
2009/2010. Vaccine 34 (2016) 3961–3966.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27349839/

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering voor Jan Taco te Gussinklo laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Zie hier voor meer informatie!

Mijn gekozen waardering € -