Grote toekomst voor Tinybots

 

Wangs voorkeur gaat uit naar een tafelrobot van zo’n 25 cm met de naam Tessa.

Ik had de jonge ondernemers in 2016 al eens kort gesproken in Rotterdam in het WTC (foto). Destijds nog twee bescheiden jongelui bij een stand met kleinere robotjes. Vervolgens komt onlangs Tinybots weer ter sprake bij een expositie van de afdeling Industrieel Product Ontwerpen (IPO) van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Want wat blijkt? Studenten zijn aan de slag gegaan met een opdracht van Tinybots om varianten te maken op deze kleine robots. Dat resulteert in een hele batterij ontwerpen, waarbij die bot in de vorm van een schemerlampje (foto) wel heel orgineel is. Maar wat gaat er nu verder mee gebeuren? Ik besluit nu uitvoeriger in gesprek te gaan met een van de oprichters Wang Long Li.

Tessa

Op de Hogeschool Windesheim is Tinybots ingeschakeld bij Promemo , het expertisecentrum voor dementie. Een laagdrempelige toepassing van robotica, waarbij ouderen oproepen krijgen te horen, bijvoorbeeld als ze wat extra zouden moeten drinken bij warmte. Dat oproepen doet dan een vriendelijke robot Tessa. Maar ook muziek kunnen ouderen op aanvrage te horen krijgen. Er wordt gewerkt aan spraakherkenning, waarbij dialecten wel een stevige uitdaging vormen. De bedoeling is verder het ontwikkelen van strikt persoonlijke toepassingen (een keuze uit meerdere afzonderlijke functies). Er is beslist ook respect voor de privacy. Het is ook absoluut niet de bedoeling dat de robot de plaats inneemt van een gesprekspartner. Nee, het kan een aanvulling betekenen. Er zijn nu lijntjes met onderwijsinstellingen in plaatsen als Leeuwarden,  Arnhem-Nijmegen en Leiden. Inmiddels is er zelfs een wachtlijst voor Tessa. Er wordt ook gedacht aan inzet van/ combinatie met betaalbare sensoren. Een abonnement wordt overwogen voor bijvoorbeeld een euro per dag. Kortom, genoeg te doen!

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.