Wangs voorkeur gaat uit naar een tafelrobot van zo’n 25 cm met de naam Tessa.

STEUN RO

Ik had de jonge ondernemers in 2016 al eens kort gesproken in Rotterdam in het WTC (foto). Destijds nog twee bescheiden jongelui bij een stand met kleinere robotjes. Vervolgens komt onlangs Tinybots weer ter sprake bij een expositie van de afdeling Industrieel Product Ontwerpen (IPO) van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Want wat blijkt? Studenten zijn aan de slag gegaan met een opdracht van Tinybots om varianten te maken op deze kleine robots. Dat resulteert in een hele batterij ontwerpen, waarbij die bot in de vorm van een schemerlampje (foto) wel heel orgineel is. Maar wat gaat er nu verder mee gebeuren? Ik besluit nu uitvoeriger in gesprek te gaan met een van de oprichters Wang Long Li.

Tessa

Op de Hogeschool Windesheim is Tinybots ingeschakeld bij Promemo , het expertisecentrum voor dementie. Een laagdrempelige toepassing van robotica, waarbij ouderen oproepen krijgen te horen, bijvoorbeeld als ze wat extra zouden moeten drinken bij warmte. Dat oproepen doet dan een vriendelijke robot Tessa. Maar ook muziek kunnen ouderen op aanvrage te horen krijgen. Er wordt gewerkt aan spraakherkenning, waarbij dialecten wel een stevige uitdaging vormen. De bedoeling is verder het ontwikkelen van strikt persoonlijke toepassingen (een keuze uit meerdere afzonderlijke functies). Er is beslist ook respect voor de privacy. Het is ook absoluut niet de bedoeling dat de robot de plaats inneemt van een gesprekspartner. Nee, het kan een aanvulling betekenen. Er zijn nu lijntjes met onderwijsinstellingen in plaatsen als Leeuwarden,  Arnhem-Nijmegen en Leiden. Inmiddels is er zelfs een wachtlijst voor Tessa. Er wordt ook gedacht aan inzet van/ combinatie met betaalbare sensoren. Een abonnement wordt overwogen voor bijvoorbeeld een euro per dag. Kortom, genoeg te doen!

Robot

Tweesprong

Wang heeft een sociaal wetenschappelijke en filosofische achtergrond, maar daarnaast studeerde hij ook productontwikkeling. Hij heeft zich vooral beziggehouden met de vraag welke functies aan een robot moeten worden toegekend. Daarbij staat de gebruiker centraal (usercentered). In 2012  krijgt hij de kans om  aan de Vrije Universiteit een promotietraject te beginnen, waarbij  het gaat om de inzet van robotica bij ouderen. Dat heeft onmiddellijk zijn interesse want dat gaat daarbij immers over de  zinnnige toepassing van technologie in de zorg.  En juist omdat robottechnologie sterk in opkomst is, hapt hij toe. Het Nationale project: CRISP met de nadruk op de sociale robot in de zorg is daarbij het uitgangspunt. Samen met ouderen heeft hij deze specificaties verder onderzocht. Daarna kwam hij wel op een tweesprong te staan. Aan de ene kant is er het promotietraject, anderzijds de roep uit de maatschappij om robots. Theorie of praktijk? Wang besluit om samen met medeoprichter Robert Paauwe, helemaal voor de Tinybots te gaan. Het promotietraject staat dus even on hold.  Robert is samen met Wang in oktober 2015 hiermee begonnen. Robert Paauwe met een achtergrond in interaction design bij de TUDelft, heeft veel onderzoek gedaan bij de Vrije Universiteit naar het design en realisme van robots. Binnen Tinybots is hij de lead designer en houdt zich met name bezig met de gebruikerservaring (UX), het ontwerpen van de interactie met Tessa en de inferface!

Samen!

Wat betreft de robotica is er sprake van co-design met de doelgroep, samen met de ouderen dus. Het kostte hem wel zijn spaargeld. Crowdfunding wordt wel overwogen, maar dan zou het zijn als marketing doel. Dus om de bekendheid te vergroten. Het streven is naar het bouwen van een robot die voor een lage prijs kan worden geleverd zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt. Waar hoopt hij met Tinybots over een jaar te staan? Dan moet het in Nederland toch redelijk marcheren en  zijn er stapjes in het buitenland gezet, zo zegt hij. Er zijn inmiddels lijntjes naar Noorwegen, Zwitserland en Italië. Er is wel concurrentie te duchten van  Alexa, maar juist de doelgroep stelt specifieke eisen. Ook is Wang er van overtuigd dat er integratie gaan optreden tussen de robotica en sensoren. We houden de jongens in de gaten!

Video