Livv Mobiel ECG

De apparatuur moet wel als medisch device goedgekeurd zijn.

Het is dus beslist geen gadget

De Dokter Media nieuwsbrief meldt: NU.nl schreef dit weekend dat huisartsen binnenkort hartfilmpjes kunnen maken met hun smartphone of tablet. Een cardioloog kijkt dan op afstand mee voor het stellen van de diagnose. In 2016 liet een vergelijking tussen CardioSecur en het nu gangbare hartfilmpje zien dat CardioSecur weliswaar ‘voor een eerste indruk redelijk vergelijkbaar’ is, maar dat in de details “meerdere belangrijke verschillen” optraden. Een ander onderzoek om de resultaten van CardioSecur te evalueren is in december 2017 afgerond. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend gemaakt (einde quote). Zie verder:  https://mailchi.mp/555b9906d7fe/huisartsen-gaan-met-hun-smartphone-hartfilmpjes-maken

Voor een andere aanpak kiest LIVV
Livv heeft samen met de cardiologen van Isala een (digitaal) medisch call center opgezet. Daarbij is het mogelijk om met de dienst Livv Mobiel ECG (voor zowel consument als zorgprofessional) een 1-afleiding ECG door een medisch deskundige te laten beoordelen. De dienst kan ook ingezet worden als alternatief voor Holter (event) recording. Uitgangspunt is om metingen diensten ook gemakkelijk toegankelijk voor de consument te maken. Daarbij is er een samenwerking met de cardiologen van de Isala klinieken om zo een 24/7 dienstverlening te kunnen bieden. De medewerker kan een beoordeling doen aan de hand van een dertiental ritmestoornissen. De Kardia Mobiel ECG recorder (van AliveCor) heeft een algoritme dat is gebaseerd op detectie van ritmestoornissen. Het advies voor de consument is opgesteld met de intentie om zonodig hiermee naar eigen huisarts of cardioloog te kunnen gaan..Livv heeft ook meer te bieden in het dienstenpakket zoals personenalarmering via Europ Assistance, waarmee ook hulpdiensten kunnen worden aangestuurd. Ook bloeddrukmeting, saturatiemeting en zo dadelijk ook bloedsuiker registratie gaan deel uit maken van het aanbod. Landelijke spreiding is gegarandeerd. De infrastructuur is ook als white label aan te bieden aan instellingen.  

Draadloos
Mirjam Boonstra is eigenaar van Livv Mobile Health BV. Haar motivatie ontleent zij rechtstreeks aan de hartproblemen van haar vader, die op de website via een video ook een toelichting geeft. Inmiddels werkt Livv met zes medewerkers. Het bedrijf is gevestigd op het HIP (Health Innovation Park) te Zwolle, recht tegenover de Isala klinieken. Livv biedt momenteel diensten aan voor zowel de consument als de zorgprofessional. Livv maakt gebruik van klinisch gevalideerde apparaten zoals Kardia Mobile van Alivecor. De gebruiker houdt een halve minuut een ECG opnemer met metalen plaatjes ter grootte van een bankpas vast, die draadloos de registratie doorstuurt. Het algoritme van de Kardia Mobiel ECG recorder is ontwikkeld voor de detectie van ritmestoornissen. Inmiddels functioneert dit aanbod nu een jaar als een abonnementsysteem. Er worden ook wel diensten aan de eerste lijn geleverd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Livv app.  De ECG-verpleegkundige zal de binnenkomende ritmestroken beoordelen. Dat alles gebeurt onder supervisie van de cardiologen, niet anders als in een ziekenhuis.

Boezemfibrilleren
Er is op het terrein van de consumenten toepassing nog geen tot weinig concurrentie. Wel zijn veel partijen hiermee bezig (zoals FocusCura). Binnenkort zal deze techniek ook worden ingezet bij een onderzoek door Isala cardiologen naar het optreden van boezemfibrilleren in de huisartsenpraktijk. Een ritmestoornis die behandeling vereist. De verwachting van Mirjam is dat  Livv initiatief breed wordt opgepakt. Ten aanzien van de financiering zou het mooi zijn als de zorgverzekeraars over de brug komen in het kader van preventie. Via budgetten en vergoedingen. Nu moet consument het uit eigen zak betalen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan atriumfibrilleren detectie. Voorkomen van boezemfibrilleren kan ergere aandoeningen zoals een TIA of herseninfarct en de daarmee gepaard gaande hogere ziektekosten voorkomen.. Het is dus beslist geen gadget. Die zijn er genoeg, maar niet als er daadwerkelijk een dienst achter staat met een cardioloog en een gevalideerde terugkoppeling aan de hand van je data. Het fenomeen gaat groeien, ongeacht wat anderen al dan niet gaan doen.

Websites
https://www.livv-health.nl
https://youtu.be/MBK5B0O3tXs
https://www.livv-health.nl/consument/mobiel-ecg/uitleg-en-kosten
https://www.alivecor.com

Mijn gekozen waardering € -