De boon gaat het helemaal maken

STEUN RO

De boon gaat het helemaal maken. Nu de Gezondheidsraad adviseert om vlees te minderen en eiwitten in de vorm van peulvruchten te vermeerderen in ons dieet, is het hek van de dam. Volgens levensmiddelentechnoloog Mariët van de Noort zie je het nu al gebeuren. Haar bedrijf MFH (Mariët Food Holland) adviseert o.a. de retailsector. In de schappen van de supermarkten is het assortiment peulvruchten verbreed en prominent onderdeel van de groenten. Maar ook producten die zijn afgeleid van peulvruchten komen in zwang. ‘Nieuwe’ peulvruchten als linzen en lupine krijgen de aandacht. Eigenzinnige ondernemers wagen een kans. Een bijeenkomst in het provinciehuis Overijssel op 8 december 2015 wil stakeholders hierop attenderen. Het resultaat is een aantal nieuwe initiatieven.

Vleesloze Maandag

We komen ook te spreken over de introductie van de vleesloze maandag. Ik was in Nijmegen en las in het magazine van de Radboud Universiteit over de ophef die is ontstaan door deze interventie in de kantine. Voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen. Misschien kan een betere onderbouwing de acceptatie van dit soort ‘voorbeeld’ projecten’ bevorderen? Mij is gisteren wel duidelijk geworden dat er niet alleen medische argumenten (denk aan uitspraak WHO over vlees) zijn. Maar vooral redenen van doelmatigheid om een transitie tot stand te brengen. Minder vlees is een noodzaak! Als ik het juist interpreteer moeten we in Nederland eiwit als bijvoeding voor de veestapel importeren (soja), omdat het gras vanwege het mestbesluit minder voedzaam is. Dat is duur en minder wenselijk. Als de landbouwer zelf soja zou kunnen verbouwen maakt dat vlees wel wat duurder en neemt gebruik ook af. Maar de consument moet de ‘meerwaarde’ inzien. Een uitdaging om dit op een juiste manier te communiceren naar de bevolking.