debuut1200b.jpg

Op de ene foto redt doelman Tonny van Leeuwen knielend, op een klaarblijkelijk niet al te hard schot van Cruijff. Op de andere foto opnieuw Tonny van Leeuwen, die de bal plukkend redt op de doellijn. Behalve Cruijff (met nummer 8, half verscholen achter Klaas Nuninga) is ook Bennie Muller zichtbaar.