Camerabeelden van stelende patient vrijgegeven

STEUN RO

Al enkele weken woedt er in de kolommen van magazine Medisch Contact een levendige discussie (De Kwestie) met op het moment van schrijven al zo'n 15 reacties. Waarover gaat het? Een patiënt steelt een fiets uit een fietsenrek bij de huisartsenpraktijk. Een fiets van een medepatiënt. Dat is waargenomen vanuit die praktijk. Via de moderne variant van 'het spionnetje', de beveiligingscamera, is de diefstal ook vastgelegd. De politie vraagt om de camerabeelden.

Beroepsgeheim

Een kwestie die raakt aan de grenzen van het beroepsgeheim. Mag er aangifte worden gedaan? Moet misschien zelfs aangifte worden gedaan? Kunnen camerabeelden ter beschikking worden gesteld van Justitie? De Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie (2012) wordt erbij gehaald (bevat 9x het woord camera). Zit het verschil er in of het een fietsenrek aan de openbare weg is of een fietsenstalling van de praktijk? Eerst moet wellicht de stelende patiënt ter verantwoording worden geroepen. Die kan dan zelf aangifte doen. De indruk bestaat dat een dergelijke diefstal ook de vrije toegang van een ieder tot de zorg ondermijnt. Toch zou men in de zorgsector slechts in heel bijzondere gevallen camerabeelden dienen af te dragen.

Stelen = Stelen

Huisartsen reageren

Het is triest dat hier nog over gediscussieerd dient te worden: stelen = stelen. Het beroepsgeheim gaat over MEDISCHE zaken. Zelfs diefstal uit mijn spreekkamer valt bij mij niet onder het beroepsgeheim, het zou een mooie boel worden.

Wie op deze manier het vertrouwen schendt verdient geen recht op privacy. Daarbij vindt het vergrijp plaats in de publieke ruimte (op straat) en is de dader op dat moment niet in de hoedanigheid van patiënt actief geweest. Ik zie niet in wat dit met het beroepsgeheim te maken heeft. Tenzij het gaat om een patiënt met kleptomanie, dan kan ik me er nog iets bij voorstellen.

Camera regelgeving 

Cameratoezicht op de werkvloer of in winkels mag alleen als dat echt nodig is, volgens de overheid. Bijvoorbeeld voor bescherming tegen diefstal of beschadiging. Dat betekent dat er meestal camera's bij de ingang, bij de schappen en de kassa en in het magazijn aanwezig zijn. De winkeleigenaar of de werkgever moet duidelijk aangeven dat er een videocamera hangt. Is dat niet kenbaar gemaakt, dan is hij strafbaar. Als er veel gestolen wordt, mag iemand wel gebruikmaken van cameratoezicht dat niet gemeld is. Dit mag alleen als het ondanks allerlei inspanningen niet lukt om een eind te maken aan de diefstal.

Toekomst 

De medische ethiek en het beroepsgeheim krijgen het lastig. De toename van allerlei vormen van monitoring, de komst van domotica en robotica vereisen waakzaamheid.