Heykeshoeve wint hoger beroep

De beschuldigingen die Lisette Kuijten aan het adres van Rosalinde Jong en haar moeder Veronika heeft gedaan, zijn ook in hoger beroep ongegrond verklaard. De Heykeshoeve mag haar SKJ-registratie behouden.

Al op 29 november 2021 bepaalde de rechter dat de klacht over het onthouden van medicatie aan een kind ongegrond waren. Aanklager Kuijten ging echter in hoger beroep. Volgens haar hebben de jeugdprofessionals de medische behandeling onterecht stopgezet. Het College van Beroep besliste op 12 augustus echter dat Veronika en Rosalinde voldoende stappen hebben ondernomen toen de medicatie van de zoon op dreigde te raken. Dat de medicatie tijdelijk niet voorhanden was, is hen niet aan te rekenen. Rosalinde Jong reageert verheugd. “Het is fantastisch nieuws. Advocaat Suze Oudenhoven heeft ons fel verdedigt.” Lisette Kuijten, noch haar vertrouwenspersoon Meij, wil op de kwestie reageren. Of ze nog een volgende klacht voorbereiden is nog niet bekend. Kuijten stelt momenteel andere prioriteiten te hebben.

Modder

Kuijten is een moeder van acht uit huis geplaatste kinderen. Al verscheidene keren beschuldigde ze de gezinshuisouders van de Heykeshoeve van misstanden die nooit bewezen werden, maar wel in een dossier van Veilig Thuis belandden. Op basis van dit dossier heeft Bureau Jeugdzorg onder politiebegeleiding destijds zeven kinderen bij Veronika en Rosalinde weggehaald. Ook Suze Oudenhoven, advocaat van de Heykeshoeve, is verheugd over de uitspraak. We mogen echter op basis van deze beslissing niet concluderen dat de kinderen destijds onterecht uit huis geplaatst zijn geworden. Er staan immers meer beschuldigingen in het dossier van Veilig Thuis dat aan de basis lag van de uithuisplaatsing. “Er is zo veel met modder gegooid, dat instanties hebben gedacht: waar rook is, is vuur. Zonder het echt uit te zoeken.” Wel toont dit proces volgens haar aan hoeveel moeite het kost de beschuldigingen te kunnen weerleggen. Rosalinde had geluk dat de klager in hoger beroep ging. Dit was haar kans de beschuldigingen te weerleggen. “De Heykeshoeve kan niet in hoger beroep gaan, omdat het hun klacht niet is.”

Rommeltoestand

Rosalinde en haar moeder Veronika zijn dus van één smet vrij. Ze blijven echter besmeurd omdat zijzelf hier geen klacht over kunnen indienen. Ook al blijft de SKJ-registratie behouden, gemeenten blijven samenwerken met de jeugdzorginstellingen die kinderen plaatsen. “En als die instellingen niet willen plaatsen, dan is daar niks aan te doen”, verzucht Oudenhoven. “Het probleem met jeugdzorg, en ook met de rechtspraak, is dat er nog steeds geen bewijs geleverd hoeft te worden. Dus als er al twijfel is dat er iets niet in orde zou zijn, dan kan er al een uithuisplaatsing of een ondertoezichtstelling uitgesproken worden. Waarheidsvinding is niet per se noodzakelijk. Jeugdzorg is daardoor nog steeds een grote rommeltoestand.”

Bureau Jeugdzorg

Voor een reactie van Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg word ik doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg Limburg, die onder hetzelfde bestuur valt. Woordvoerder is Gerard van de Straat. De vorige keer dat ik hem om een reactie vroeg op het verweer van Rosalinde en Veronika, verwees hij me door naar de beschuldigingen op sociale media zoals die van Lisette Kuijten. Op de uitspraak van de rechtbank wil hij geen reactie geven. Zelfs wil hij niet verklaren of de Heykeshoeve een veilige plek is voor kinderen, nu hun SKJ-registratie behouden blijft. “Volgens mij zijn we in eerder heel duidelijk geweest over hoe wij staan tegenover de Heykeshoeve. Daar heb ik niets op aan te vullen en dat standpunt is niet gewijzigd.”

© Marc van der Sterren
© Afbeelding: jessica45 via Pixabay

Mijn gekozen waardering € -

Marc van der Sterren is freelance journalist en blogger. Hij schrijft, fotografeert en maakt radio en tv. Hij is breed geïnteresseerd, met landbouw, natuur en milieu als specialisatie. Hij is de enige agrarisch journalist van Nederland met als specialisatie Afrika. Maar ook is hij ingevoerd in de lokale berichtgeving over politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals de jeugdzorg.