Hier had jouw artikel kunnen staan…

Vanaf vandaag kunnen freelance journalisten in Blendle/Cafeyn publiceren - en ervoor betaald krijgen.

Blendle/Cafeyn was nog niet live of de discussie barstte voluit los: leuk, mooi, nieuwe toekomst voor de journalistiek, maar wat hebben freelancers eraan? Die vraag is ongetwijfeld een stevige discussie tussen uitgevers en freelancers waard. Wij willen ons er niet in mengen, we willen freelancers een alternatief bieden. Waar jeuiteindelijk meer aan hebt.

Via TPO (The Post Online) Magazine, erfopvolger van De Nieuwe Persen nu onderdeel van The Post Online, kun je als freelancer jeeigen stukken in Blendle/Cafeyn plaatsen. En zelf het geld krijgen, of in ieder geval: een veel groter deel dan bijtussenkomst van een uitgever (wat wij dus niet zijn). Je stukken staan desgewenstoverigens niet alleen in Blendle/Cafeyn, maarook ineen aantal andere kiosken. En in TPO Magazine zelf.

Dit is niet de plek voor het hele verhaal, veel meer info vind je hier. Nog veel meer info krijg je door te mailen naar: magazine@thepostonline.nl.

PS Te lezenbinnen 15 seconden, dit stuk 🙂

Mijn gekozen waardering € -