Ten koste van minimaal honderd kwetsbare kinderen voeren Jeugdzorg en aangesloten instanties een hetze tegen pleegouders. De instanties kunnen niet tegen kritiek en gebruiken verklaringen van rancuneuze ouders uit de diepste krochten van sociale media als gerechtelijke verklaringen. Voor omroep ML5 bezocht ik één van de gedupeerde gezinshuizen: de Heykeshoeve in Ell.

STEUN RO

Veronika Jong en haar dochter Rosa-Linde vingen sinds 1973 meer dan honderd kinderen op van ouders die niet voor hun kinderen konden zorgen. Op de Heykeshoeve was plaats voor iedereen. Zelfs de meest problematische kinderen kregen een thuis op de Heykeshoeve, waar een ruim aanbod was voor hun persoonlijke ontwikkeling, zoals muzieklessen en omgang met paarden en andere dieren.

Kampbewakers

Voor sommige ouders is het moeilijk te verkroppen dat hun kind is afgenomen. Er zijn pedofiele vaders, moeders met een zwaar crimineel verleden en andere rancuneuze ouders die hun frustraties afreageren op moeder en dochter Jong. Volgens Veronika zijn het er niet meer dan vier, die onder wisselende namen opereren. Hun uitingen op sociale media zijn ronduit schokkend. Veronika en Rosa-Linde worden vergeleken met Marc Dutroux en kampbewakers uit Auschwitz.

Razzia

Bureau Jeugdzorg en aangesloten organisaties als de William Schrikker Groep gebruiken de aantijgingen op sociale media voor gerechtelijke verklaringen. Dit heeft ertoe geleid dat deze zomer zeven van de acht kinderen van de Heykeshoeve op hardhandige wijze werden weggehaald. Veronika spreekt over een razzia. Het laatste meisje van elf jaar heeft nog even ondergedoken gezeten maar is uiteindelijk ook overgedragen aan Bureau Jeugdzorg.

Veronika en Rosa-Linda hebben al jaren kritiek op Bureau Jeugdzorg en aangesloten instanties als de William Schrikker Groep. Volgens hen zit het hier fundamenteel fout. Veronika spreekt zelfs over kindermishandeling door Bureau Jeugdzorg.

Video

Voordat het laatste kind van de Heykeshoeve werd weggehaald, schreef dit elfjarige meisje nog een verklaring voor de rechter, dat echter niet gebruikt mocht worden. Dit bericht is slechts één van de ruim dertig steunbetuigingen en positieve verklaringen over de Heykeshoeve. De verklaringen komen van oud-pleegkinderen, ouders, maar ook van betrokkenen als artsen, psychologen, scholen, en een hoogleraar en een provinciaal gedeputeerde. Het elfjarige meisje is ook te horen in de uitzending van ML5 (zie hierboven). Ondanks de angst voor represailles heeft de moeder van het meisje toestemming verleend tot het gebruik van dit fragment in de uitzending. Het meisje bevindt zich nu in een gesloten afdeling van een jeugdzorginstelling. Veronika en Rosa-Linde maken zich grote zorgen over haar welbevinden.

Ooit leverde deze kritische houding jegens de jeugdzorg Rosa-Linde een koninklijke onderscheiding op. Nu komt deze kritiek hen duur te staan. Waar Bureau Jeugdzorg vrijelijk put uit de krochten van sociale media om bewijslast neer te leggen, worden Veronika en Rosalinde niet door de rechtbank gehoord.

De ruim dertig steunbetuigingen mochten zij niet inbrengen. “Er is niet aan waarheidsvinding gedaan”, aldus Rosa-Linde. “Laat staan dat er een onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden.”

Als gezinshuisouders zijn zij volgens de rechtbank geen partij in deze kwestie. De William Schrikker Groep en Bureau Jeugdzorg Limburg hebben volgens de rechtbank formeel de voogdij over de kinderen en mogen daarom zonder rechtelijke toestemming beslissingen nemen over minderjarigen.

Parlementaire enquête

De Heykeshoeve is slechts één van de vele gezinshuizen die het slachtoffer lijken te worden van de lastercampagnes van Bureau Jeugdzorg en rancuneuze ouders. Vijftien gezinshuizen durven het aan om gezamenlijk in het verweer te komen tegen Bureau Jeugdzorg. Verenigd in de groep Tegen Tirannie in de Jeugdzorg dringen zij bij de Tweede Kamer aan op een parlementaire enquête.

© Marc van der Sterren

Nagekomen bericht:

Na maanden van angst en onzekerheid voor Rosa-Linde Jong hebben Bureau Jeugdzorg en Veilig Thuis op 11 december verklaard dat haar twee biologische kinderen wél een veilige plek hebben op de Heykeshoeve.
Begin mei liet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een uitgebreide email aan de gezinshuisouders laten weten dat ze weer verder mogen. Veronika en Rosalinde voelen zich sindsdien volledig gerehabiliteerd.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Zie hier voor meer informatie!

Mijn gekozen waardering € -
Marc van der Sterren is freelance journalist en blogger. Hij schrijft, fotografeert en maakt radio en tv. Hij is breed geïnteresseerd, met landbouw, natuur en milieu als specialisatie. Hij is de enige agrarisch journalist van Nederland met als specialisatie Afrika. Maar ook is hij ingevoerd in de lokale berichtgeving over politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals de jeugdzorg.