Huisjesmelkers in Oss

Ook in de stad Oss heeft men te maken met huisjesmelkers of pandjesbazen. De soepele regels van de gemeente Oss laten het nu eenmaal makkelijk toe dat wordt toegegeven aan de perverse prikkels van de onroerendgoedmarkt waarbij huizen een verdienmodel zijn. Voor huisjesmelkers en pandjesbazen is de stad Oss een walhalla, voor sommige buurtbewoners blijkt het een vloek.

Uit onderzoek van het Brabants Dagblad blijkt dat gemeenten in Brabant steeds meer maatregelen nemen om de praktijken van pandjesbazen tegen te gaan. Oss blijkt een twijfelgemeente. Ook heeft het Brabants Dagblad inzichtelijk gemaakt wie de 50 grootste pandjesbazen zijn in Brabant. In Oss is dat Rijkers, die volgens het Dagblad 29 panden heeft in Oss.

Arbeidsmigranten
In Oss zien we dat de verhuur van kamers lucratieve handel is, mede door de arbeidsmigranten. Men mag in Oss in één pand met één toilet en één badkamer kamers verhuren aan vier personen die geen familie van elkaar zijn. Gemiddeld liggend de prijzen tussen de 400 en 700 euro voor een kamer. Voor wat betreft de verhuur aan arbeidsmigranten gelden andere regels vanuit het Ruimtelijk toetsingskader huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten.

Bewoners van onder andere de Palmstraat in Oss ervaren minder woongenot en overlast van de huizen in de straat die volgestopt worden met arbeidsmigranten die veelal afkomstig zijn uit de MOE-landen Polen, Bulgarije en Roemenië. In de Osse Staringstraat deed de politie controle op overbewoning. Op drie van de acht adressen in dezelfde straat woonden meer dan vier mensen op één adres.

Politiek en gemeente aan zet
De Osse SP heeft onderzoek gedaan in de wijken Ruwaard, Vlashoek en de Kortoort. De conclusie was dat er niet gehandhaafd wordt op bestaande regels en dat overbewoning her en der zorgt voor overlast. Oud-wethouder en makelaar Joop van Orsouw (Beter Oss) gaf in februari 2022 te kennen voor de verkiezingen met een plan te komen, maar daar zit geen opkoopbescherming in die de kamergewijze verhuur van bestaande huizen aan banden legt.
Eerder al had de raad op 25 november 2021 een motie aangenomen. In die motie werd de wethouder opgedragen nieuwe regels op te stellen om zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming mogelijk te maken. Op 24 februari diende de Osse SP alsnog een motie in hierover waarin onder andere verzocht werd meteen actie te ondernemen, op overbewoning te handhaven en een begin te maken met een huisvestingsverordening.

Onder andere D66 Oss wil ook het speculeren met woningen, zoals snelle doorverkoop en huisjesmelkers, voorkomen.

In de opiniecommissie Ruimte van 17 februari jl. is ingegaan op de uitvoering van de motie zelfbewoningsplicht d.d. november 2021. In dat kader werkt de Gemeente Oss aan een lokale huisvestingsverordening om in de toekomst gebruik te kunnen maken van wettelijk instrumentarium zoals de opkoopbescherming. Momenteel wordt gewerkt aan de (juridische) grondslag, de vertaling naar beleid en de organisatie van vergunningverlening en handhaving. In de zomer wordt het voorstel voor de verordening in procedure gebracht. Na besluitvorming door de gemeenteraad kan de verordening in werking treden.

Ter vergelijking: Groningen
Ook in de studentenstad Groningen speelde dit probleem, waar je in sommige straten struikelde over de kamerverhuur. Oplossing die uiteindelijk werd gevonden was het in werking stellen van een norm per straat. Slechts 15% kamerbewoning werd toegelaten in een straat en later werd ook het ombouwen van kamers naar studio’s beperkt. 
Sinds 1 juli 2015 geldt in Groningen een vergunningsplicht voor woningen als sprake is van minimaal drie bewoners in minimaal drie onzelfstandige verblijven. Daarvoor was slechts bij bewoning door vier of meer bewoners een onttrekkingsvergunning vereist.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Mijn gekozen waardering € -

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van de boeken: 'Bevingen' (2015), 'Kanker krijg je niet alleen' (2019), 'Het Groninger Forum, draak of icoon?'(2020) en 'Muaythai in vogelvlucht' (2020). Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen, Beijumkrant, Gazet van het Noorden, Nieuws Oss en Nieuws uit Nijmegen. Was hoofd- eindredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017 en in 2018 hoofdredacteur van de Gazet van het Noorden. Schrijft momenteel voor o.a. VechtsportInfo en Reporters Online. Doet naast journalistiek werk ook communicatie werkzaamheden voor Muaythai Organisatie Nederland. Is lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).