‘Ik dacht eerst nog dat ze acne of abces bedoelde (Facebook)’

Op Facebook schrijft een 20-jarige vrouw eind maart het volgende 'Vorig jaar april kreeg ik officieel de diagnose ACNES'. En verderop lezen we 'Ik wist toen ook niet wat dat was. Ik dacht eerst nog dat ze Acne of Abces bedoelde'. Die 'ze' is overigens een specialist in een klein ziekenhuis blijkt verder uit het bericht op Facebook.

In alle ernst, ik meen tijdens het lezen van het artikel  'Van casus tot expertisecentrum' even dat ACNES een 1 april grap betreft. Maar het is al eind mei… In het Pinksternummer van het respectabele magazine Medisch Contact staat een mijns inziens opmerkelijk -vier pagina's groot- artikel. Als u de publicatie zou opslaan ziet u eerst een pagina die praktisch geheel gevuld is met een foto van een manspersoon die de handen stevig geklemd houdt op de buik. Die buik is plaatselijk rood opgelicht om aan te geven dat het om buikpijn gaat. De tekst kent een aantal subtitels: Chronische Pijn, Expertisecentrum, Wetenschap, Wachttijden en Specifieke zorg. De drie auteurs zijn werkzaam in Eindhoven op de afdelingchirurgie van het Maxima Medisch Centrum. Tot zover een impressie. 

Verbazing

Met stijgende verbazing heb ik het artikel gelezen. Sinds 2002 ziet men in Eindhoven het licht.. . Patiënten met  specifieke buikpijn. Buikpijn die met een vinger aanwijsbaar is en goed reageert op pijnstillende (lidocaine) injectie. Literatuurstudie laat zien dat hier sprake is van een syndroom onder het acroniem ACNES (anterior cutaneus nerve entrapment syndrome). En nu komt het: sindsdien spreken we niet meer over casuïstiek, maar over een fenomeen (mijn woorden) en ontstaat er een eigen circuit met een congres, nascholing, richtlijn, ingrepen expertisecentrum en ga zo maar door. Een Infographic toont hoe ACNES in heel Nederland opduikt.  

Buikwandpijn

Is dit niet "gewoon" buikwandpijn zoals we dat zeer regelmatig op de Interne polikliniek zagen. De diverse websites suggereren dat wel. Of ben ik nu toch echt te lang weg uit de kliniek? Een elegant testje bestond uit het lokaal drukken op de pijnlijke plek met aangespannen buikspieren (door liggend beide benen te heffen op de onderzoeksbank). En een goede anamnese en algeheel onderzoek uiteraard. In het algemeen was iedereen tevreden met de uitleg en soms inderdaad lidocaine.

Patientslikeme

Patienten  kunnen een goede informatiebron zijn. Op een in de Verenigde Staten ontwikkelde ( en druk bezochte) forum Patientslikeme hebben zich maar 4 patiënten aangemeld onder deze diagnose ACNES. Patienten die ook nog eens weinig te vertellen hebben. Ter vergelijking: met migraine 7746 patiënten. Natuurlijk zegt dit lang niet alles, maar als het  is -zoals de auteurs stellen- dat deze categorie patiënten 'in de medische mallemolen terechtkomen' zou je absoluut veel meer berichten / adviezen verwachten van lotgenoten.. Maar in Nederland zijn er via de social media beslist wel discussies. Dat is de andere kant van de medaille.

Overweging:

Kijk, dat dit soort pijnklachten bestaan is een zekerheid.  Maar dreigt hier het verbijzonderen, etiketteren en misschien zelfs medicaliseren van een in de basis tamelijk onschuldige aandoening? Hebben we hier een specifiek 'Hollandse ziekte', zoals we er al meer voorbij hebben zien komen. Die vraag wil ik toch graag opwerpen.

Bronnen

http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/149668/Van-casus-tot-expertisecentrum.htm

https://www.patientslikeme.com/conditions/2344-abdominal-cutaneous-nerve-entrapment-syndrome

http://www.buikpijn.nl/aandoeningen/wat_is_acnes

https://www.hierhebikpijn.nl/aandoening/75/pijn-aan-de-buikspieren

http://www.chirurgenoperatie.nl/wp/algemene-chirurgie/buikwandpijn-acnes/

Mijn gekozen waardering € -