‘Ik ging in discussie met God: Heer, het lijkt me verstandiger…’

Christengemeente DoorBrekers, lange tijd de ‘snelstgroeiende kerk in Nederland’, zal de komende jaren echt ‘doorbreken’, verwacht voorganger Peter Paauwe. Zijn droom: tien ‘levende, bruisende kerken’ verspreid over het hele land. Na Barneveld en Amersfoort opent hij ‘filialen’ in Goes en Zwolle.

‘Doorbrekers’ is geen carnavalsvereniging of, zoals in België, een dansorkest. De opvallende naam ontleende Peter Paauwe aan de Bijbel. Een bijbeltekst die vertelt hoe God de schapen aan het verzamelen is, werd het motto voor de 40 volwassenen van het eerste uur. Ze kwamen negen jaar geleden samen in de aula van een school in Barneveld.

‘Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden van de weide.’ Dat is in het midden van het land, in Barneveld, legden de eerste ‘Doorbrekers’ uit. ‘Het zal er gonzen van de mensen.’ Nu trekken de samenkomsten van hun christengemeente in het dorpscentrum van Barneveld en theater De Flint in Amersfoort elke zondag ruim 2000 bezoekers. 'De DoorBreker (God, jk) trekt voor hen op; zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun Koning trekt voor hen uit, en de Here aan hun spits.’

Drie m’s

‘Doorbrekers’ is een bijzondere kerk. Met drie m’s onderscheidt ze zich van de meeste andere christelijke gemeenschappen, zeker in de refo-gordel waartoe Barneveld behoort: muziek, multimedia en marketing. En af en toe bovendien met de M van McDonald’s: als er wat te vieren viel zijn er voor de kinderclubs wel eens ‘happy meals’ besteld bij de fastfoodketen. Met een eigen band, gelikte videofilmpjes en ‘media-exposure’ op het juiste moment presenteert de christengemeente zich flitsend – de talenten van gemeenteleden benuttend – als ‘een moderne kerk waar je jezelf kunt zijn, iedereen welkom is en je Goed Nieuws hoort’.

‘De muziek en het gebruik van multimedia spreken me aan. DoorBrekers is echt een kerk van deze tijd’, vindt bezoekster Nathanie. Haar vader Wolter: ‘Kerken hebben vaak een hoge drempel, DoorBrekers niet.’ En Corina: ‘Je wordt hier opgebouwd, ik krijg bij DoorBrekers de tools om goed in het leven te staan.’

‘Mensen zijn blij en gelukkig, omdat ze God leren kennen op een nieuwe manier’, zegt Peter Paauwe. ‘Sommigen hebben altijd al in God geloofd, maar ze zien nu pas wie Hij echt is en wil zijn. Anderen zijn ooit christelijk opgevoed, maar gingen een groot aantal jaren niet meer naar de kerk. Weer anderen hadden tot voor kort helemaal niets met het christelijk geloof.'

‘Dorsvloer vol confetti’

‘Levens worden vernieuwd’ is een slogan van DoorBrekers. Dat is ook het verhaal van Paauwe zelf. Veertien jaar werkte hij bij het bekende reformatorische computerbedrijf Baan in de internationale verkoop en in leidinggevende functies. Kerkgang hoorde er vanzelfsprekend bij, dat waren hij en echtgenote Ilona van huis uit gewend. Ze groeiden beiden op in de gereformeerde gemeente van het Zeeuwse dorp Krabbendijke, vergelijkbaar met het klimaat van de recent verfilmde roman ‘Dorsvloer vol confetti’ van Franca Treur. Echt gelukkig voelde hij zich niet. Bijbelstudies van een evangeliegemeente in de buurt, waarvan hij later enige tijd een van de leidinggevenden zou zijn, brachten hem op een nieuw spoor.

God is er niet alleen voor de zondag en voor de eeuwigheid, het leven na dit leven, maar voor elke dag

‘Christen zijn is veel meer dan af en toe op zondag een kerkdienstje meepakken. God is er niet alleen voor de zondag en voor de eeuwigheid, het leven na dit leven, maar voor elke dag’, ontdekte Paauwe. Samen met Ilona begon hij in 2005 samenkomsten te beleggen in zijn woonplaats. De zoveelste kerk in het kerkse Barneveld? ‘Er is ruimte voor nog wel tien kerken. Zo’n veertig procent van de Barnevelders is geen geregelde kerkganger. ’t Zou fantastisch zijn als velen van hen een levende relatie met God krijgen. Barneveld is net zo’n zendingsgebied als de Randstad. Ook hier is menigeen verslaafd aan drugs, alcohol of internet-propaganda of zoeken mensen heil in yoga, reiki of oosterse godsdiensten.’

DoorBrekers haalde wat actieve gemeenteleden bij andere geloofsgemeenschappen weg, maar slaagde er ook – beter dan de overige Barneveldse kerken – in om jongeren met een drugs- of crimineel verleden aan te trekken. Niet alleen uit Barneveld, uit de wijde omgeving krijgt DoorBrekers toeloop. Onder meer is er elke zondag een vaste groep bezoekers uit de regio Zwolle-Hasselt, die er twee uur rijden vice versa voor over hebben. Drie jaar geleden kwam er een satelliet-gemeente bij in Amersfoort. Ook daar waren volgens Paauwe nog geen kerken genoeg.

Stevig

Vrolijkheid en blijdschap kenmerken de samenkomsten van DoorBrekers. De hippe verpakking betekent geen oppervlakkigheid, benadrukt Paauwe. ,,We combineren het met stevige Woord-verkondiging, die helpt de Bijbel toe te passen in het dagelijks leven.' Aan het bestaan van hemel, hel en duivel wordt niet getwijfeld, seks voor het huwelijk bijvoorbeeld wordt afgewezen. Paauwe predikt in zijn alledaagse kloffie ook een positief evangelie: wie voor God kiest, krijgt een goed leven. Sommigen nemen dat heel aards en letterlijk. Sinds hij zich bij Doorbrekers had aangesloten, ging het met zijn drie winkels opmerkelijk goed, liet een gemeentelid in een DoorBrekers-publicatie optekenen.

Populair taalgebruik schuwt Paauwe niet. ‘Kom, we gaan gezellig dopen’, riep hij eens, waar andere kerken in Barneveld het waterritueel met veel plechtigheid omgeven. Al (s)preekt hij wat slissend, charisma kan hem niet worden ontzegd. Na een leiderschapscrisis vorig jaar, wegens het vertrek van een van de leidersechtparen, is hij met Ilona het onbetwiste gezicht van DoorBrekers gebleven; wel staat een adviesraad van collega-pastores DoorBrekers voortaan bij.

Potentie

Paauwe krijgt alle ruimte om zijn gemeente naar een volgende groeifase te stuwen. 'Voor de komende vijftien jaar geloof ik dat God machtige dingen wil doen die we niet eerder gezien hebben’, zei hij eind juni in een preek waarin hij bekendmaakte dat DoorBrekers na een jaar pionieren definitief zondagse samenkomsten gaat houden in Zeeland (Goes) en (het eveneens kerken-rijke) Zwolle. ‘Wij hebben ooit ervaren dat God zegt dat onze gemeente op z’n minst de potentie van 10.000 mensen heeft. Ik heb een discussie met God gevoerd: Heer, een ruimte voor 10.000 mensen lijkt me niet verstandig. Als ik ernaar kijk, lijkt het me logischer om over meerdere locaties verspreid te gaan bouwen, maar U moet spreken.’

Peter en Ilona kregen kort daarop van iemand die niets van de plannen wist de boodschap ‘van God’ door dat er inderdaad voor meerdere locaties gekozen moest worden, vertelt Paauwe. Met soortgelijke verhalen kregen ook de concrete plannen voor Zeeland en Zwolle gezag. ‘God heeft gesproken om daar ook iets van de grond op te bouwen.’ De gemeenteleden horen welwillend toe.

'Mijn droom in mijn hart is dat iedereen in Nederland binnen een half uur in een gemeente zoals DoorBrekers moet kunnen zitten’, aldus Paauwe. 'Of een DoorBrekers-kerk, of een gemeente door ons geplant, of een kerk die we overnemen en helpen om te worden wat ze moet zijn, of een kerk van bevriende predikers. Acht tot twaalf kerken erbij, tien kerken van gemiddeld 1000 mensen, dat zit er gewoon in.’ De preek loopt uit op een oproep om ‘samen aan het wonder te gaan werken’. Om te beginnen financieel. Voor Zeeland hebben de gemeenteleden vorig jaar al eens in één dag 50.000 euro bijeengebracht. Een ton voor de vervolgstappen moet nu ook mogelijk zijn. Zelf geven Peter en Ilona Paauwe het voorbeeld met een donatie van 5000 euro.

Geroepen voor groei

Vandaag (zondag 21 september 2014) worden de eerste zondagse diensten van DoorBrekers in Goes en Zwolle gehouden. De samenkomsten lopen synchroon met een dienst in Barneveld, zodat de kerkgangers in Zeeland en Zwolle bij belangrijke gebeurtenissen een gedeelte van de samenkomst in Barneveld rechtstreeks mee kunnen kijken via de ‘DoorBrekers-livestream’.

DoorBrekers is nu op vier locaties actief. Paauwe: ‘We zijn één huis, met op dit moment vier kamers. Onze verwachting is dat het daar niet bij blijft, dit huis zal in de toekomst nog veel verder uitbreiden. Het is ons verlangen dat in heel het land nieuwe kerken worden gesticht die het goede nieuws van Jezus verspreiden. DoorBrekers is geroepen voor groei. Niet alleen in het midden van het land, ook in nieuwe regio’s.’

Mijn gekozen waardering € -

Freelance journalist, onder andere werkzaam voor AD Amersfoortse Courant en Reformatorisch Dagblad, ruim 35 jaar ervaring in regionale dagbladjournalistiek op Veluwe en in Gelderse Vallei (Barneveldse Krant), schreef samen met fotojournalist Brand Overeem 'Geloven op de Veluwe' (1997).