‘Ik hoop dat de Republikeinen Trump harder zullen aanpakken’

Photo: Harvard University
 

Filosoof Michael Sandel vindt dat we ook oog moeten hebben voor de legitieme grieven die schuilgaan achter het populisme. Tegelijkertijd roept hij de Republikeinse Partij op om meer morele moed te tonen tegenover president Donald Trump.

Zweetdruppels parelen op het voorhoofd van de enige levende filosoof met rockster-status, Michael Sandel. Deze hoogleraar geeft aan Harvard het college Justice (“Rechtvaardigheid”) dat online door miljoenen mensen wordt bekeken, maar nu, zomer 2017, heeft hij dat grote publiek omgeruild voor een klein, oververhit zaaltje in Venetië. Daar houdt hij een lezing, op een congres over het populisme. Sandel hamert op zijn favoriete punt, namelijk het tekort aan moreel debat in de politiek: ‘Drie decennia van marktgedreven globalisering en technocratisch liberalisme hebben ons democratische publieke debat uitgehold, gewone burgers van hun macht ontdaan, en aangezet tot een populistische tegenbeweging die erop uit is om de naakte publieke ruimte te vullen met een intolerant, rancuneus nationalisme.’ Met andere woorden: de opkomst van Donald Trump en consorten. Na zijn lezing, waarvan een deel in dit interview is verwerkt, spreek ik Sandel over wat hij als het meest urgente politieke thema van onze tijd beschouwt.

We zien populistische revoltes over de hele wereld: Turkije, Nederland, Frankrijk, Latijns-Amerika enzovoort. Maar is Trump een typisch Amerikaans fenomeen?

Journalist en columnist. Schrijft over alwat voor zijn pen komt, van Haagse politiek tot terrorisme. Beukt er graag op los met de filosofenhamer. Classicus en volgeling van Dionysus, liefhebber van spot en ironie, slaat nooit een cappuccino af.