In aantocht: Karolien van Wijk over verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening

Karolien van Wijk wilde journalist worden, maar studeerde Sociale geografie en dook daarna de wereld van verkeer en vervoer in. Met die vakkennis op zak is zij alsnog journaliste geworden. Ze schrijft voor vakbladen en kent het wereldje goed. Zou u zich abonneren?

Karolien van Wijk zou heel graag een kanaal over verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening bij TPO Magazine beginnen. Zou u zich op haar abonneren? Laat dan hier uw e-mailadres achter. Bij 25 vooraanmeldingen, gaat haar kanaal van start.

VEILIG MET DE AUTO VANWEGE ONVEILIGE AUTO'S

Eén op de drie kinderen wordt elke dag met de auto naar school gebracht. Dat aantal stijgt elk jaar. Ouders vinden het verkeer te onveilig om hun kroost zelf te laten lopen of fietsen. En als het niet onveilig is, dan regent het wel. Wat is er mis met de verkeersveiligheid rondom onze scholen?

Ineke Amersfoort is al een paar decennia kleuterjuf. "Eens in de week help ik met het oversteken van de weg voor school. Dan schrik ik er wel eens van hoeveel kinderen met de auto komen, zeker als het regent. Het enige lichtpuntje is als het sneeuwt, dan komen ze allemaal met de slee."

Onderweg ruzies bijleggen

90% Van de basisschoolkinderen woont binnen een straal van een kilometer van school. Toch belanden ze steeds vaker op de achterbank. De belangrijkste reden: ouders vinden het te gevaarlijk om te lopen of fietsen. Terwijl kinderen die naar school lopen of fietsen meer bewegen en ervaring op doen met verkeersregels. Bovendien kunnen kinderen onderweg spelen, ruzies met vriendjes bijleggen of gewoon even hun hoofd 'leegmaken'. Uit onderzoek blijkt dat ze daardoor socialer zijn, beter slapen en zich beter kunnen concentreren op school.

Veel scholen nemen maatregelen om de verkeerssituatie rondom school kindvriendelijker te maken. Ineke Amersfoort: "De weg langs de school waar ik werk is een dertig kilometer-zone geworden en er staan overal waarschuwingsborden. Als de school uitgaat helpen docenten de kinderen met oversteken. Verder geven we vanaf de kleuterklas verkeerseducatie."

De aandacht voor verkeersveiligheid heeft een vervelend bijeffect. Uit onderzoek van ingenieursbureau Grontmij blijkt dat als scholen meer aandacht aan verkeersveiligheid besteden, ouders aannemen dat de omgeving van school wel gevaarlijk zal zijn. Ouders halen hun informatie over de veiligheid rondom scholen bovendien vaak uit subjectieve bronnen. Een buurvrouw die beweert dat de weg naar school onveilig is, kan daardoor veel invloed hebben, zonder dat iemand toetst of die bewering waar is. Het gevolg is dat ouders, om hun kind te beschermen, het voortaan met de auto brengen. Kinderen die op de achterbank zitten lijken minder kwetsbaar dan kinderen die zonder uitkijken met hun fietsje de straat op raggen.

'Dat vinden ze te ver lopen'

Omdat basisscholen tegenwoordig vaak geclusterd staan met andere scholen, moeten er meer kinderen op dezelfde tijd op dezelfde plek zijn en wordt het alleen maar drukker rondom de scholen. Juist auto's zijn het grote gevaar op het schoolplein. Ineke Amersfoort: "Er staat zo vaak een auto scheef op de stoep voor school om een kind te halen of te brengen. Ze mogen daar niet eens parkeren. Ik spreek die ouders aan en vraag ze om de auto verderop in de straat te zetten. Dat doen ze niet, want dat vinden ze te ver lopen."

Vicieuze cirkel

Grontmij-onderzoeker Martijn van de Lindeloof zocht uit waarom ouders die hun kind met de auto brengen zich zo gedragen. "Ouders die uit veiligheidsoverwegingen hun kinderen met de auto naar school brengen, nemen omdat ze zich veiliger voelen in de auto, mogelijk minder risico waar. Daardoor zijn ze eerder geneigd onveilig gedrag te vertonen. Daarnaast is er een groep ouders die de auto pakt omdat ze haast hebben om op tijd op hun werk te zijn. Zij zullen daardoor mogelijk geen parkeerplek zoeken, maar hun kind aan de straat afzetten. Bovendien hebben zij mogelijk hun gedachten al bij hun werk, en zijn daardoor minder geconcentreerd op het verkeer. Verder wordt het halen en brengen met de auto al snel routinematig gedrag als ouders dit vaak doen. Ouders zullen daardoor mogelijk minder opletten als ze hun kind bij school afzetten."

Hoe meer auto's, hoe onveiliger de schoolomgeving. Er lijkt een vicieuze cirkel te ontstaan waar nog geen uitweg in is gevonden, ondanks alle verkeerseducatie en veiligheidsmaatregelen. Toch zijn er scholen die het probleem amper kennen. Ineke Amersfoort: "De vorige school waar ik werkte zat op een noodlocatie die slecht per auto bereikbaar was. Daar kwam iedereen gewoon op de fiets of lopend."

Karolien van Wijk zou heel graag een kanaal over verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening bij TPO Magazine beginnen. Zou u zich op haar abonneren? Laat dan hier uw e-mailadres achter. Bij 25 vooraanmeldingen, gaat haar kanaal van start.

Mijn gekozen waardering € -

Karolien van Wijk wilde journalist worden, maar studeerde Sociale Geografie en dook daarna de wereld van verkeer en vervoer in. Met die vakkennis op zak kun je bij nader inzien ook schrijven. Ze schrijft voor vakbladen, kent het wereldje en pakt nog steeds met plezier de trein naar Winschoten.