In de aanbieding: alweer een hoge hoed ‘van’ Adolf Hitler. En meer fake nazi-rommel + update

Op 14 juli 2020 hoopt het Amerikaanse veilinghuis Alexander Historical Auctions een aan Adolf Hitler toegeschreven hoge hoed, de bijbehorende hoedendoos en een geklede jas voor 80.000 tot 100.000 dollar te verkopen. De hoge prijsverwachting is veroorzaakt door een Duitse veiling in november 2019, waar een andere aan Hitler toegedichte hoge hoed voor 50.000 euro verkocht werd.

De overeenkomst tussen de 2019-hoed en de huidige is dat er bij beide geen enkel concreet bewijs is dat ze ooit door Hitler gedragen zijn. Bij de op 14 juli te veilen hoed zijn zelfs duidelijke aanwijzingen dat het nimmer Hitlers hoge hoed geweest kan zijn: het hoofddeksel, volgens een etiket in de hoed aan Hitler verkocht in 1936, stamt uit een winkel van de eens zeer bekende Münchener Joodse hoedenmakersfamilie Thannhauser – wier naam in koeienletters op de bijbehorende hoedendoos staat.

Het is zo goed als uitgesloten dat de nazidictator zich in 1936 door Joodse hoedenmakers, waarvan de winkel twee jaar later tijdens de Reichskristallnacht werd aangevallen, een hoed liet aanmeten.

Dat is niet de enige aanwijzing voor het frauduleuze karakter van de set. Volgens een begeleidende brief “uit 1964” zouden hoed en jas door ene majoor Frank M. Sinclair van het 328ste Glider Infantry Regiment van de legendarische 101ste Airborne Divisie “Screaming Eagles” uit Hitlers woning te Berchtesgaden geplunderd zijn.

Maar uit navraag bij de 101st Airborne Division Association blijkt dat een officier met die naam nooit in de divisie gediend heeft en dat het desbetreffende luchtlandingsregiment nooit heeft bestaan.

De herkomst van set (hoed, jas, etiketten en labels met Hitlers naam en de begeleidende brief) gaat niet verder terug dan circa 2000, toen de Hamburger militariahandelaar Helmut Weitze ze op de markt bracht. Desgevraagd kan hij zich niet herinneren van wie hij ze gekocht had, behalve dat de verkoper “een Amerikaan” geweest was.

De veilingeigenaar, Bill Panagopulos, die in 2017 Hitlers vermeende onderbroek voor 6700 dollar en Hitlers rode “reistelefoon” (jawel) voor bijna 250.000 dollar afhamerde, wuift echter alle bezwaren weg: the show must go on.

Heel begrijpelijk, want bij elk verkocht kavel int het veilinghuis 25% tot 30% commissie.

De hoed en jas zijn overigens niet de enige kavels met Hitleriana waarvan de authenticiteit allerminst vaststaat. Ook heeft de heer Panagopulos een “heuse” Hitlertekening in de aanbieding – die in niets lijkt op de weinige bewaard gebleven echte Hitlertekeningen. Ook hoopt hij twee aan Hitler gerichte liefdesbrieven uit “april 1945”, die even authentiek zijn als de tekening, te verkopen.

Jaap van den Born en uw verslaggever deden uitgebreid onderzoek naar deze drie kavels en legden dat vast in evenzovele rapporten die aan Panagopulos werden voorgelegd:

Rapport over Hitlers vermeende hoge hoed en jas.
Rapport over een vermeende Hitlertekenening.
Rapport over aan Maria Reiter toegeschreven liefdesbrieven voor Hitler.

Panagopulos’ reactie: “Uw onderzoek naar de beschrijvingen in de catalogus is gebrekkig, zo niet geheel bevooroordeeld.”

Update 15 juli 2020: De hoge hoed en de liefdesbrieven bleven onverkocht; de tekening verwisselde voor 5500 US dollar van eigenaar.

Mijn gekozen waardering € -

Onderzoeksjournalist, dichter en samensteller van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie.
Werkt aan een boek over het Hitler-de-kunstenaar en het nazivervalsingencircuit.