Houdt Jeroen nog wel van Irene?

Onze zondagse selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat zzp'ers raakt. Met deze week: een nieuw gezicht in de SER, de afnemende groei van het aantal eenmanszaken, en de bekoelde liefde van zzp'er Irene van den Berg voor Jeroen Dijsselbloem.

Zelfstandig onderneemster Irene van den Berg getuigt in een open brief aan Jeroen Dijsselbloem van haar teleurstelling in zijn liefde. Maar eerst: de FNV waarschuwt voor 'misbruik van de zzp-constructie', de toename van het aantal eenmanszaken vlakt af, en professor doctor Koen Caminada vindt de zelfstandigenaftrek een gedrocht.

Een nieuw zzp-gezicht in de Sociaal Economische Raad. De FNV heeft Henk Wesselo benoemd tot plaatsvervangend lid van het advies- en overlegorgaan. Nadat Wesselo vorig jaar al Linde Gonggrijp was opgevolgd bij FNV Zelfstandigen, doet hij dat nu dus ook in de SER. De vakcentrale heeft daar acht leden en acht plaatsvervangers. Anders dan zijn collega Edwin Bouwers wiens secundus hij wordt, is Henk Wesselo zelf ook zzp'er.

Met de benoeming van Wesselo zegt de FNV duidelijk te willen maken dat zij waarde hecht aan 'een heldere stem voor de zelfstandig ondernemer in de polder'. Vervolgens citeert de FNV in een adem door haar voorzitter Ton Heerts, die waarschuwt voor 'het misbruik van de zzp-constructie en schijnconstructies'.

Eenmanszaken

De toename van het aantal eenmanszaken (waaronder zzp'ers) vlakt af. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal starters lag in de eerste helft van 2014 weliswaar hoger dan een jaar eerder, maar de stijging was minder sterk dan de afgelopen jaren. Het CBS schrijft dat toe aan het stabiliseren van de werkloosheid. Daardoor zouden minder mensen zich genoodzaakt voelen om een eenmanszaak te starten.  

Zelfstandigenaftrek 'gedrocht'

De 'fiscale voorkeursbehandeling' die zelfstandigen zonder personeel krijgen, is buitenproportioneel en tast op lange termijn de belastingmoraal van werknemers in loondienst aan. Althans, daarvoor waarschuwt professor doctor Koen Caminada in het FD.

Volgens Leidse hoogleraar in de sociale en fiscale wetgeving betaalt de helft van de 800.000 zzp'ers in dit land geen belasting en leeft een groot deel van hen in armoede. Om hen daartegen te beschermen wil hij de zelfstandigenaftrek afschaffen en een wettelijk minimumtarief invoeren. Op de site van het FD staan inmiddels 49 boze reacties.

Bekoelde liefde

'Lieve Jeroen, we moeten praten.' Zo begint zelfstandig onderneemster Irene van den Berg deze week haar column in Metro.Van den Berg is helemaal klaar met de 'loze verwijten' van Dijsselbloem en zijn collega-ministers aan het adres van zzp'ers. Zij is niet zelfstandig geworden vanwege de fiscale voordeeltjes, stelt zij, maar omdat zij het interessant vindt om voor verschillende media te werken.

'Ik hoop stiekem dat je weer een keer zo naar me kijkt als vroeger,' besluit Van den Berg de open brief aan haar geliefde politicus. 'En dat je me dan weer waardeert en behandelt als de ondernemer die ik ben. In voor- en tegenspoed.'

ZZP'ers in de creatieve sector

De plannen van het kabinet om de zelfstandigenaftrek af te schaffen en de VAR-verklaring te vervangen door de BGL-webmodule vormen een bedreiging voor de creatieve sector en voor de zzp’ers die daarin werken. Dat schrijft Peter van den Bunder in zijn blog op de site van FNV KIEM.

'Je kunt als kabinet niet tegelijkertijd de creatieve industrie bestempelen als topsector, en de specifieke sociale zekerheid voor creatieve beroepen afschaffen, en de vrijheid van sociale partners beperken om zelf afspraken te maken,' aldus de vakbondsbestuurder.

Vijf redenen om zzp'ers even met rust laten

Begin december moet de interdepartementale ambtelijke werkgroep die een studie maakt van de positie van de zzp’er rapporteren over haar conclusies en aanbevelingen voor het beleid. Daar kan alleen maar ellende van komen, vreest Ronald Mulder.

Op zijn blog pleit de zelfstandig werkende deskundige op het gebied van sociale innovatie voor een samenhangende visie op de toekomst van werk en inkomen. Zolang die er niet is, moet het kabinet zelfstandigen met rust laten, vindt hij.

In de 21ste eeuw zal 'werk' bestaan uit een heel spectrum van contractvormen, betoogt Mulder. Aan het ene uiterste staat ondernemerschap met veel onzekerheid, veel vrijheid en potentieel hoge verdiensten. Aan de andere kant een langdurig dienstverband met veel zekerheid, weinig risico’s, maar ook weinig of geen upside.

'Niet lukraak hakken en zagen'

Tussen die twee in staan allerlei vormen van risico en rendement. Daar moeten we een belastingstelsel bij verzinnen dat rechtvaardig is en de juiste prikkels geeft, vindt Ronald Mulder. 'Laten we daar alsjeblieft even over nadenken, en niet lukraak gaan hakken en zagen.'

Pierre Spaninks schrijft iedere zondag over zzp’ers in TPO Magazine. Klik hier voor een overzicht en hier voor een abonnement.   

 

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.