Is online nieuws ‘softer’ dan print?

In 2012 ging het dagblad New Orleans Times-Picayune van 7 naar 3 dagen per week – een switch die veel Amerikaanse kranten maken: minder vaak op papier om de kosten te beperken en meer inzetten op digitaal. Het werd een omdedagkrant.

Studenten van professor Vicki Mayer (Tulane University) analyseerden de inhoud van de krant en de digitale kanalen gedurende een maand in 2011 en vergeleken dat met dezelfde periode in 2013.

Hun conclusie was dat de inhoud van de krant zelf nauwelijks veranderd was (als je kijkt naar de verdeling over soorten nieuws) maar dat digitale kanelen meer sport, crime, entertainment en ander soft nieuws bevatten. Ook komen er online minder bronnen voor in artikelen.

Op de site van Columbia Journalism Review wordt het onderzoek uitgebreid besproken, inclusief de reactie van de krant die het onderzoek bekritiseert omdat de steekproef (niet alle dagen gedurende 24 uur) en de keuze van artikelen (het eerste scherm) niet goed zou zijn.

Minder mensen

Dat men deze resultaten bekritiseert is geen wonder – er wordt ook door de auteur van het artikel op alle kritiek ingegaan – maar de uitkomsten zijn niet wonderlijk: er wordt bij de Times-Picayune in 2013 met veel minder mensen gewerkt dan in 2011. Digitale content is dus in veel gevallen curated content, dus gehaald van andere bronnen, bewerkt en met minder mensen kunnen er ook minder bronnen aan het woord komen.

Zo’n onderzoek schreeuwt ook om een Nederlandse versie, en het liefst voordat de eerste Nederlandse krant ‘omdedag’ gaat.

Het hele onderzoek is hier te downloaden.

Mijn gekozen waardering € -

Lector Piet Bakker analyseert ontwikkelingen in de mediawereld.