Is politieke rust in 2014 realiteit of illusie?

Goed, er ligt nu dus een akkoord. Maar of dat ook politieke rust gaat brengen? Het politieke spel gaat gewoon weer door.

Het kabinet lijkt voorlopig rust te hebben gecreëerd op het politieke front in Den Haag. Er ligt een begrotingsakkoord dat is ondertekend door kabinet, coalitiepartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. De media stonden er bol van. Vrijdagavond gaven de betrokken politici hun visie op het akkoord tijdens een persconferentie op het ministerie van Financiën. 

Ieder met de punten waar ze mee konden scoren bij hun achterban. ChristenUnie met het open houden van kazernes en het ongedaan maken van de bezuiniging op de Nabestaandenwet. SGP ‘kreeg’ meer geld naar Defensie en D66 haalde kwaliteitsverbetering in het onderwijs en verlaging van de inkomstenbelasting binnen.

De hoofdrolspelers mochten om beurten een statement afleggen. Wat mij vooral opviel was de reactie van premier Mark Rutte. Koel, afstandelijk en zonder enige emotie. Het lijkt me dat een minister-president de burgers toch een gevoel moet geven dat het de goede kant op gaat. 

Of is hij bang dat de rust op het politieke front maar tijdelijk is? Alleen gecreëerd voor 2014, met zelfs de kans dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid te vinden zal zijn voor de broodnodige wetgeving? En dan komen het pensioenakkoord of het sociaalakkoord er ook nog aan. Was is daarnaast de rol van de oppositiepartijen die nu de begroting van het kabinet van VVD en PvdA gedogen? Hoe zal die nieuwe verhouding de komende maanden in de Eerste en Tweede Kamer gaan uitpakken? We krijgen nog de doorrekeningen van het CPB, voordat de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer worden gehouden. Het blijft allemaal dus interessant en onvoorspelbaar.

Kijkend naar de wekelijkse peiling door Maurice de Hond scoorden de partijen die het begrotingsakkoord afsloten, hoger in de peilingen. Alleen de vraag is: voor hoe lang? Kiezers zijn gematigd positief over het begrotingsakkoord. De intenties zijn er, maar of de ambitie om 50.000 mensen aan een baan te helpen, zal slagen is nog maar de vraag. Mark Rutte kan niet garanderen dat het gaat lukken.

Zelfs niet tot aan de deur. Werkgevers en vakbeweging moeten nog met een definitief oordeel komen. De FNV zegt dat de demonstratie op 30 november gewoon door zullen gaan. Kortom: het politieke spel gaat door.

Tekst: Hans Izaak Kriek

Mijn gekozen waardering € -

Geef een reactie