Je moet het maar kunnen

Nee, niet defensie, maar professioneel patiënten begeleiden.

Het begeleiden en coachen van patienten is geregeld door mij ter sprake gebracht. Het is een vak apart. Coaching, niet alleen via digitale middelen (eHealth), maar juist ook door persoonlijk contact. Diverse malen kwam daarbij Irèn Alders op mijn pad. Bestudeer dat maar eens op een later moment (zie drie links). Mijn advies is meteen verder te lezen over de primeur. Want waar en hoe kun je dat coachen leren….. 

http://www.dutchbuttonworks.com/2011/11/patient-navigator-activator/

http://www.dutchbuttonworks.com/2012/11/ga-verstandig-kiezen/

http://www.dutchbuttonworks.com/2011/06/niemand-verantwoordelijk/

Cursus een primeur

Hogeschool Windesheim heeft de primeur en start in september 2018 met een cursus patiënt coaching voor mensen met ervaring in zorg en welzijn. Het gaat om een cursus op HBO niveau van 7 vrijdagen, aangevuld met 5 individuele coaching sessies, over een periode van 6 maanden. De cursus is opgebouwd uit drie modules:

1. Persoonlijk leiderschap, waarbij de nadruk ligt op jou als coach

2. Patiënt coaching, waarbij de interactie met de patiënt centraal staat

3. De zorgcontext: binnen welke context beweegt de patiënt zich en hoe ga je daar mee om?

De cursus is gebaseerd op de kennis en ervaring van Irèn Alders, docent, onderzoeker bij het Lectoraat innoveren met Ouderen van Hogeschool Windesheim (Zwolle) en promovenda bij het Radboudumc (Nijmegen) op het gebied van patiënt coaching.

Voor meer informatie en inschrijven: https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/opleidingen-en-cursussen/gezondheid-en-welzijn/patiënt-coaching/ (inschrijftermijn sluit 1 juni).

Achtergrond

In 2014 is Irèn Alders gestart met onderzoek naar de effecten van patiënt coaching op patiëntenparticipatie in de spreekkamer bij een medisch specialist. Haar eerste artikel is een literatuuroverzicht gepubliceerd in Patient Education and Counseling  waarin gekeken is naar studies over interventies gericht op volwassen patiënten met een somatische aandoening, die de polikliniek bezochten in het ziekenhuis. Het moest gaan over een persoonlijke ontmoeting gericht op het versterken van de positie van een patiënt. Het mocht ook een gecombineerde interventie zijn (voor arts en patiënt), als het effect op de communicatie maar gemeten was. In alle belangrijke internationale databases is gezocht. Uiteindelijk zijn ruim 15.000 publicaties gevonden, daarvan zijn er zeventien geselecteerd en in het artikel opgenomen. Deze publicaties (over in totaal 3.787 patiënten), beschreven 13 unieke interventies ,die in een periode van 30 jaar zijn uitgevoerd. De meeste interventies waren één enkele één-op-één sessie met een onderzoeker of een verpleegkundige, die tussen de 20-40 minuten duurde en voorafging aan het consult. Soms werden er ook workshops georganiseerd, maar die waren niet direct aan een consult verbonden. Tien van deze studies zijn volgens de geldende richtlijnen van goed onderzoek uitgevoerd. Al deze tien studies lieten een verbetering zien in de communicatie in de spreekkamer met een medisch specialist, tijdens observatie in de spreekkamer, direct na het gesprek als de patiënt hiernaar gevraagd werd en zelfs nog na weken en maanden. Hieruit is geconcludeerd dat er beperkt bewijs gevonden is dat suggereert dat een verbetering van de patiënt-medisch specialist communicatie gerealiseerd kan worden door patiënt coaching. In deze ontmoetingen kunnen vragen worden voorbereid en geoefend. Ook kunnen consulten geëvalueerd worden met de patiënt door op het gesprek terug te kijken. In de praktijk betekent dit dat er meer inhoud gegeven kan worden aan een effectief model voor patiënt coaching en dat op basis daarvan een reeds bestaande training patiënt coaching is aangepast. Deze cursus wordt nu aangeboden op Hogeschool Windesheim. De eerste lichting deelnemers aan de training zal ook gevraagd worden deel te nemen aan het promotie onderzoek.  

 

Mijn gekozen waardering € -