Kalfjes bij de moederkoe laten. Het kan als u bereid bent iets meer te betalen…

Kalfjes worden ook bij biologische boeren vaak snel na de geboorte gescheiden van de moeder omdat apart opfokken goedkoper is. Maar het kan anders, zegt Cynthia Verwer van het Louis Bolk Instituut.

Het Louis Bolk Instituut is een onderzoeksinstelling voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Cynthia Verwer leidde er het project Kalveren bij de Koe, waar de brochure ‘Verkenning kalf bij koe‘ uit voortkwam. Wij stelden haar vier vragen over het onderzoek.

Wat hebben jullie onderzocht?
‘Onder andere in hoeverre consumenten bereid zijn een meerprijs te betalen voor een diervriendelijker systeem. En in hoeverre koeien zelf baat hebben bij het langer zogen van hun kalf. Kalfjes die bij de moederkoe zogen, blijken beter te groeien en beter te wennen aan het leven in de stal. Op latere leeftijd zie je dat deze dieren minder stress ervaren als ze zelf melkkoe zijn.

Zijn er al boeren die werken met kuddekoeien?
‘Er zijn een aantal boeren die dit doen, en niet alleen biologische. Sommige boeren verkopen de melk en kaas van deze koeien direct op de boerderij aan consumenten. De rest levert aan de zuivelfabriek,  waar de melk gemengd wordt met ‘gewone’ melk. Er is (nog) geen aparte melkstroom van kalf-bij-koe-melk.’

Waarom kiezen niet alle boeren voor weidegang? met andere woorden: waarom houdt een derde van de boeren hun koeien het hele jaar op stal? 
‘Duurzaamheid – en productiviteit – hangt voor veel agrarische ondernemers af van hoe goed je de in- en uitput van energie, water en bemesting kunt controleren. Als koeien op stal staan, kun je precies bijhouden wat erin en wat eruit gaat. Bij weidegang – de diervriendelijkere optie – is die registratie van nutriënten niet zo eenvoudig.’

Is diervriendelijke, duurzame melk wel mogelijk?
‘Vanuit het Louis Bolk Instituut zien wij de bredere context van duurzaamheid: we kijken naar het hele productiesysteem, waarbij je de diergezondheid juist bevordert door naar stalsystemen,  weidegang en voer te kijken, die passen bij de behoeften en natuur van de dieren. Ik heb gezien dat boeren diervriendelijke maatregelen willen treffen om kalfjes een goede en gezonde start te geven. Consumenten moeten alleen bereid zijn een meerprijs te betalen voor dit soort inspanningen.’

Kader

Meer info over kuddekoeien: www.familiekuddes.nl
Boeren die werken met kuddekoeien:
Melkveebedrijf Koblomke in Friesland
Melk- en Veebedrijf de Zonnehoeve in Noord Holland
Veebedrijf Sonnehoeve in Delft

Lees hier het interview met biodynamische boer Armando Kok die vertelt over zijn koeien (en kalfjes).

WEIDEMELK

Weidemelk is niet hetzelfde als biologische melk. Een koe die 120 dagen meer dan 6 uur buiten loopt levert al weidemelk. De meeste biologische koeien lopen 3x zo veel buiten.
bron: bionext.nl

Mijn gekozen waardering € -

De artikelen van Anne verschenen eerder in tijdschriften en kranten waaronder Fabulous Mama, Viva, Margriet, Linda en NRC Next. Anne is cultureel antropoloog en eigenaar van Uitgeverij 11