Koningsdag na twee jaar coronatijd

“Wat in het vat zit, verzuurt niet”, zei Koning Willem-Alexander. Dat is beslist onthouden tot Koningsdag 2022.

Steden en andere plaatsen liepen vol. De vrijmarkten overvol. De waren die aangeboden werden, leken een verzamelwoede van de afgelopen coronajaren. De zolders en garages moeten leeg. Jonge basisschoolkinderen die hun kunsten toonden met muziek voor een centje werden net zo makkelijk voorbij gelopen. Ondertussen liep luchthaven Schiphol ook vol. Waarschuwingen waren er reeds in de ochtend: ‘Schiphol waarschuwt voor grote drukte op de luchthaven.’

Het is een contrast met de huidige oorlogstijd in Oekraïne. Daar gaan explosies door. Maar in Nederland lijken er successievelijk meer explosies aan mensen te zijn. Lees: een concentratie van heel veel mensen op één plaats, omdat het weer mag. Het is alsof de ontnomen vrijheid van de afgelopen twee jaar coronatijd dubbel en dwars ingehaald moet worden.

Openlucht kledingwinkel

Het gezegde ‘je waar aan de straatstenen niet kwijtraken’ lijkt op het eerste gezicht een harde realiteit met de talloze kleedjes die op stoeptegels en straatstenen liggen. Het aanbod is overweldigend. Op plaatsen waar de vrijmarkt werd toegestaan in het Brabantse Roosendaal laat bijna geen centimeter meer over. De hekken bij het Tongerlohuys laat een openlucht kledingwinkel zien. Niet alleen kleren, die soms maar voor één euro worden aangeboden, zijn in overvloed, maar ook speelgoed en andere materialistische zaken. Schoenen, fietsen, en tussen de fietsen door pannen, potten en servies met een grasmaaier en andere technische apparatuur. Alles lijkt uit de kast getrokken.

Knuffels

Een kleuter graait wat verdwaasd in zijn speelgoedbak met politie autootjes, een brandweerwagen en andere merkauto’s uit zijn parkeergarage. Rond hem heen liggen zijn andere spullen: een EHBO-speelset, een helikopter, meerdere knuffels, een van zijn bijtringen uit zijn babytijd en een grote zachte dobbelsteen met kleurrijke patronen uit de babybox liggen er te koop. Sommige knuffels liggen erbij alsof ze er niet willen zijn, ze kunnen niet meer rechtop zitten. Tussenin is een Smurf gepropt.

Tweede leven

Terug in de menigte is het wachten en dringen. Wachten op je beurt tot een stap verder kan worden gezet. Een vrouw belt ter plaatse. Ze overlegt met het thuisfront wat te kopen of vraagt goedkeuring. Op de achtergrond tegen het hek prijken de geijkte bananendozen. Gaan ze leeg mee terug of net zo vol als in de vroege ochtend bij aankomst op Koningsdag 2022? Druk of niet, veel of weinig aanbod, één ding is zeker. Vrijmarkten hebben een duurzaam karakter. Het gebruikte waar wordt een tweede leven aangeboden.

Global Goals

Het grote aanbod aan artikelen kan weliswaar geplaatst worden in de categorie consumentisme, maar hergebruik tegen betaling van een habbekrats is per definitie niet verkeerd. Ook niet op een zonovergoten vrijmarkt met een mega drukte aan mensen die door elkaar krioelen en figuurlijk happen naar adem na zo’n heftige coronatijd. Zo bekeken schemert een heel klein beetje de wereld van Global Goals uit de Agenda 2030 van de Verenigde Naties ertussendoor gelet op het hergebruik van spullen. Zelfs voor de oorlog in Oekraïne was er aandacht en de geldpotjes van spelende jonge muzikantjes raakten aan het eind van Koningsdag 2022 aardig vol. In hun jongste jaren worden ze gestimuleerd en beloond voor hun vaardigheden en kwaliteiten. Dat is een goed begin voor een gezonde en duurzame economie dankzij Koningsdag 2022 na twee jaar coronatijd.

Mijn gekozen waardering € -

Bijzondere verhalen moeten verteld worden. Na zo'n acht jaar voor de schrijvende pers te hebben gewerkt in Nederland, en incidenteel in België, gaat het schrijven van verhalen vanuit constructieve journalistiek verder in medialand. Na IRJ te hebben gevolgd, ben ik dichterbij andere files gekomen om als waarheidszoeker nieuwe creaties te maken met storytelling.