Dat Nederlanders hun vaardigheid in het Engels overschatten, zoals ik in Vrij Nederland schreef, wil er bij Milfje niet in. Maar goed argumenteren blijkt ook een vak.

STEUN RO

Oef, was dat schrikken: “In dit stuk staan minstens twee academische doodzonden”, werd mij in vette letters aangewreven door Sterre Leufkens en Marten van der Meulen over mijn “feitenvrije” Vrij Nederland-artikel getiteld Nederlanders, dweep toch niet zo met dat Engels. Over de auteurs, die opereren onder de nom de plume Milfje Meulskens, komen we niets meer te weten dan dat ze “het mateloos interessant” vinden “om te kijken hoe taal gebruikt wordt, in een krant en in de boeketreeks, op straat en in de rechtzaal [sic]”, maar ik vermoed dat ze iets op een universiteit doen bij argumentatieleer of zo.

Onder de snijdende kop Nederlanders slecht in Engels? De anekdote regeert breekt Milfje de staf over mijn armzalig schrijfsel. Maar zonder me tot een slappe jij-bak te willen verlagen: ze maakt al in de kop (en ook in de rest; beoordeel een stuk nooit, nooit alleen op de kop, die is meestal niet door de auteur geschreven) een kapitale blunder. In mijn stuk staat namelijk helemaal niet dat Nederlanders slecht in Engels zijn, het wordt niet eens gesuggereerd en ik zou dat ook niet willen. Wat er staat is dat Nederlanders geneigd zijn hun kennis van het Engels te overschatten – ongeacht hun objectieve niveau. Ik durf zelfs wel te beweren dat juist diegenen die meer dan gemiddeld vertrouwd zijn met het Engels van zichzelf de hoogste pet ophebben, wellicht tot Frans Timmermans toe.

Klassieke drogreden

Milfje bezondigt zich aan een klassieke drogreden, de stroman: schuif iemand een bewering in de schoenen die hij niet doet, ga die bewering met veel kabaal te lijf en eindig met een triomfantelijk “zie je wel!” Met die stroman valt Milfjes hele verhaal in duigen, inclusief het verwijt dat ik geen bewijs lever voor de stelling dat Nederlanders slecht in Engels zijn. Natuurlijk niet, het is immers mijn stelling niet.

Taalkundige, schrijver, vertaler en wetenschapsjournalist @rik_smits_ @RikSmitsAuthor