Laat de ‘tijdelijkheid’ van de Twm (coronawet) maar weg: in rechtsstaat Nederland wordt deze wet gewoon steeds verlengd

Wist u dat recentelijk op 1 december de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm), ofwel de ‘Coronawet’ is verlengd? Vier keer inmiddels, terwijl de derde verlenging, welke liep van 1 september tot 1 december, pas op 9 november 2021 door de Tweede Kamer werd aangenomen.

De stemming in de Eerste Kamer was op 30 november jl., maar één dag voor die derde verlenging afliep. De inmiddels vierde verlenging van de ‘Coronawet’ is dus zomaar met ingang van 1 december ingegaan. In stilte dus. Wellicht op zo’n wijze ondemocratisch te noemen? Zuiver is het zeker niet. Maar geen haan die ernaar kraaide. 

Beste mensen, tijd voor een winterslaap is er niet. Ik geef toe, ook ik verlang regelmatig naar een lange, diepe slaap om vervolgens weer eens een keer te ontwaken. Licht en uitgerust, liefst post-corona.

Rechtsstaat

Wat een tijdelijke wet ter bestrijding van een pandemie zou moeten zijn, waarvoor eerder noodverordeningen werden vervaardigd, wordt met inmiddels alweer een vierde verlenging zo langzamerhand een permanente situatie ingeluid. Terecht commenteerde prof. mr. P. Nicolaï (Eerste Kamer, PvdD) in zijn bijdrage dat steeds verlengen niet past in een rechtsstaat. Een meerderheid vond helaas van wel.

Schrijver en jurist Roxane van Iperen schreef in een eerdere column in Vrij Nederland dat het er sterk op lijkt dat een noodtoestand wordt genormaliseerd. 

Extremisten

Waarom horen we hierover zo weinig? Is het niet merkwaardig dat er amper bellen rinkelen bij de progressieve volksvertegenwoordigers? Hoe komt het dat de coronawet alleen een reden tot debat lijkt te zijn voor de conservatieve en extreem rechtse politieke partijen in het parlement? Of zoals Roxane van Iperen schrijft: een onderwerp voor ‘extremisten’ is?

Zij schreef hierbij niet dat er naast die zogenaamde ‘extremisten’ ook een hoop burgers zijn, die niets voelen voor het dragen van een Jodenster tijdens een protest, maar gewoon mensen zijn, die zich terecht grote zorgen maken over waar het naartoe gaat met deze crisis. Deze burgers vinden geen steun bij “democraten” zoals D66 of CDA. Sterker nog, de zelfverklaarde “inclusieve” partij D66 is steeds de aanjager gebleken van ingrijpende coronamaatregelen, zoals het coronatoegangsbewijs – en straks waarschijnlijk het 2G systeem – dat ironisch genoeg juist mensen uitsluit en de boel zwaar verdeelt. Van die partij moet je het dus niet hebben en dat is toch wel ernstig.

Waar zijn de kritische koppen in de kranten? Waarom wordt er niet aan de noodrem getrokken over de onzuivere besluitvorming rondom de coronawet en de coronamaatregelen, inclusief de vaccinatiedrang, met de Nederlandse rechtsstaat onder inmiddels zware druk?

Of lezen we zulke koppen niet, omdat de journalist die met kritische stem over de coronawet en het vaccinatiedebat schrijft door collega’s niet in het kamp der wappies en complotgekkies wil worden geduwd. Want blijkbaar zijn alleen zij het die van zich laten horen. De extremisten. De grote bekken. De narcisten.

Diegenen die wél protesteren voortdurend in de overbekende hokjes van ‘wappie’, ‘complotgekkie’, ‘rechts extremist’, of erger nog ‘fascist’ plaatsen, doen er al genoeg. Het is gemakzuchtig en lui en doet me afhaken.

Ondertussen sukkelen we maar door.

Dwang en drang

Want het is verdomde stil over de Griekse 60-plussers die door hun overheid verplicht worden om zich te vaccineren en bij het nalaten daarvan 100 euro per maand moeten betalen, terwijl ze vaak maar een maandelijks karig pensioentje hebben van 400 euro. Dit heet dwang.

Of de verhalen over de mensen in de zorg die geen salaris meer ontvangen, omdat ze zich niet laten vaccineren. Waar zijn die? In de meeste Europese landen is dit nu gangbaar beleid. Liever wijst u met een zelfgenoegzaam vingertje naar ze. Exact een jaar geleden vond u hen nog helden en klapte u luid voor ze (toen waren ze nog ongevaccineerd) en pinkte u heel wat traantjes weg bij de beelden van de overvolle ziekenhuizen waar ze zich bijna kapot werkten. Ook moest er vooral meer geld naar deze helden. Weet u nog? Maar een jaar geleden!

En dan de lockdown voor ongevaccineerden in Oostenrijk. Sommigen van u vinden dat best ook een goed idee voor Nederland. Ook de vaccinatieplicht die in Duitsland waarschijnlijk vanaf Februari 2022 gaat komen vindt een deel van u (36 procent van de ondervraagden) helemaal niet zo’n slecht plan. Het is immers de enige weg om uit deze crisis te komen, vindt u.

Aan het coronatoegangsbewijs bent u al aardig gewend geraakt. Misschien straks wel alleen met 2G, zoals in Oostenrijk en Duitsland. Dat betekent dat mensen alleen nog aan het openbare leven kunnen deelnemen met een vaccinatie of een genezenverklaring. Een hele groep doet dan niet meer mee, nu trouwens al niet – o, het gezeur en gejammer toch van die “ongeïnformeerde” dwarskonten!

Vanzelfsprekend

U lijkt dat normaal te vinden en nipt rustig van uw glas wijn en eet nog een hapje in uw favoriete restaurant. U hebt alvast de afspraak voor de volgende ‘booster’ in uw agenda genoteerd (en wie weet hoeveel er nog gaan komen). Want stel nou toch eens voor dat u plotsklaps toch als ‘ongevaccineerd’ wordt genoteerd. U wilt natuurlijk wel blijven reizen en leuke dingen blijven doen.

Ook de vaccinatie van Nederlandse kinderen en tieners lijkt u niet zo’n gevoelig onderwerp te vinden. Terwijl kinderen bij een covid-19 infectie doorgaans lichte klachten krijgen en goed herstellen, wordt vaccinatie van 12-17 jarigen door de overheid aanbevolen. Inmiddels gebeurt dat nu ook voor kinderen vanaf 5 jaar. Leest u eens dit verfrissend eerlijke artikel, afkomstig van deze website.

Wist u trouwens dat ongevaccineerde kinderen boven de 12 jaar in Spanje sinds kort niet meer mogen douchen na de sportles en ook van de andere sportfaciliteiten binnen geen gebruik mogen maken?

Een pandemie van de uitsluiting. Het scheelt nog maar weinig of de rillingen lopen dagelijks over mijn rug.

Wennen aan de Nederlandse coronawet, die onder meer het digitaal coronatoegangsbewijs regelt, moet geen enkele burger – gevaccineerd en ongevaccineerd – willen. We zouden er beter aan doen eraan te wennen om met dit virus te leven en de werkelijke oorzaken van deze gezondheidscrisis aan te vechten: intensieve veeteelt waardoor het risico op zoönosen (infectieziekten die van dier tot mens overgaan) verder toeneemt, de massale ontbossing dat eco-systemen vernietigt en waardoor dieren hun natuurlijke habitat verliezen, samen met de jarenlange bezuinigingen in de zorgsector. 

Gerechtvaardigd en proportioneel

Als minister De Jonge, tijdens de recente behandeling van de derde verlenging van de Twm of ‘coronawet’ door de Eerste Kamer, de verwachtingen uitspreekt dat ook op de lange termijn boosteren nodig blijkt, net als quarantaine-achtige maatregelen en de inzet van corona toegangsbewijzen, vraagt u zich dan niet af of dit alles gerechtvaardigd en proportioneel is? Temeer nu een duurzaam plan om Covid-2.0 en toekomstige slachtoffers te voorkomen na bijna twee jaar nog altijd ontbreekt.  

De Nederlandse overheid – net als vele andere Europese overheden en daarbuiten – creëert momenteel een schijnveiligheid die de maatschappij verlamt, verdeelt en verziekt. En wat mij nog meer zorgen baart, is dat naast de meeste volksvertegenwoordigers er vele burgers zijn die dit een vanzelfsprekendheid vinden.

Beeld: Erik Mclean/Unsplash

Mijn gekozen waardering € -

Schrijft op Mallorca over duurzaamheid en bewust consumeren.