Liefdesrelatie stabiliseert neurotische persoonlijkheid

Mensen met een neurotische aanleg hebben baat bij romantiek. Geleidelijk verandert hun persoonlijkheid, negatieve gedachten kunnen dankzij de relatie worden afgeleerd.

Een romantische relatie kan bij jongvolwassenen een positief effect hebben op de persoonlijkheidsontwikkeling. Met name mensen met een neurotische aanleg hebben baat bij ‘gepraktiseerde’ romantiek: het helpt hun persoonlijkheid evenwichtiger te worden. Zelfs als de relatie naar verloop van tijd op de klippen loopt ijlt het positieve effect op de persoonlijkheid nog lang na.

Dat schrijven psychologen van de universiteiten van Jena en Kassel in Duitsland in de online editie van het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Personality.

Gevoelig voor depressies

Een van de onderzoekers, dr. Christine Finn, omschrijft mensen die neurotisch zijn als ‘tamelijk vreesachtig, onzeker en snel geïrriteerd ’. Ze zijn gevoelig voor depressies, hebben een slecht ontwikkeld gevoel van eigenwaarde en zijn in het algemeen ontevreden met hun leven. Het onderzoek toont aan dat in een liefdesrelatie de persoonlijkheid van deze mensen stabieler wordt.

Voor het onderzoek werden 245 stellen in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar negen maanden lang gevolgd. Om de drie maanden werd elk stel apart geïnterviewd waarbij de onderzoekers aan de hand van een vragenlijst zowel de mate van neuroticisme als de tevredenheid met de relatie bepaalden. Daarbij moesten de proefpersonen de invloed van gefingeerde situaties uit het dagelijks leven op de eigen relatie waarderen.     

Negatieve prikkels

Neurotici verwerken invloeden van buitenaf op een eigen manier. Zo reageren ze sterk op negatieve prikkels en neigen naar een negatieve, in plaats van een positieve of neutrale, interpretatie van situaties die niet op het eerste gezicht duidelijke zijn. Het onderzoek wees uit dat in een romantische relatie die neiging in de tijd gelijdelijk verflauwt en dat de partners elkaar daarbij steunen.

Positieve ervaringen en emoties  veranderen geleidelijk de persoonlijkheid

Positieve ervaringen en emoties, die voortvloeien uit het hebben van een relatie, veranderen geleidelijk de persoonlijkheid. Zowel de gedachtenvorming, als de beleving van verondersteld negatieve situaties veranderen. Het positieve effect van een liefdesrelatie trad gelijkelijk bij mannen en vrouwen op.

Positieve boodschap

De onderzoeksresultaten hebben volgens Christine Finn niet alleen een positieve boodschap voor mensen met een neurotische aanleg, maar ook voor hen die lijden aan depressies of angststoornissen: negatieve gedachten, die bij hen een grote rol spelen, kunnen dankzij de relatie worden afgeleerd.

Mijn gekozen waardering € -

Rolf begon bij een krant, was daarna tv-programmamaker. Begeleidde in de jaren ’90 als redacteur-producer en tolk-vertaler talloze reportageploegen naar voormalig Joegoslavië en was 17 jaar Balkan-internetcorrespondent voor het ANP. Nu schrijft hij weer: over ex-Joegoslavië en wetenschapsnieuws. En heeft ook belangstelling voor de ruimtelijke ordening in Nederland.