Computer in de strijd tegen het maagzuur

Deze foto is de moeite van het analyseren waard. Het laat de situatie zien op mijn artsenkamer.

We spreken over 1987

Ik werkte destijds als internist in een klein Streekziekenhuis met zeer frequente bereikbaarheidsdienst en zonder arts-assistenten. Ik zat dus vaak op deze kamer, die enkele stappen verwijderd was van de verpleegafdeling en de ‘hartbewaking’. Links bovenaan een bruin prikbord met een borduurwerkje van mijn dochter. Daaronder een klein lichtkastje om een röntgenfoto te bekijken. Op de bovenste plank een serie Amerikaanse Gastroenterologie uitgaven (abonnement / groen kaft) en daaronder iets dergelijks, maar dan de algemeen interne geneeskunde (grijs kaft). Daaronder ook een plank met links drie kleurige versies van het Geneesmiddelenbulletin. Daarnaast een stempelkussen. Dat stempelkussen bevatte een gestileerde afbeelding van slokdarm-maag om in een dossier af te beelden en te voorzien van tekst of tekening van eventuele anatomische afwijkingen. Een doordruk receptenblok (ook service van de Farmaceutische industrie!) en wat andere snuisterijen. Een niveau lager een grijs metalen verzamelbak met een papieren medisch dossier (grijze kleur) met daarop een briefje gehecht. En dan daaronder de computeropstelling op een tafeltje met een bureaustoel. Daar gaat het nu om. Dat betreft een lijvige beeldbuis, een Philips MSX-computer en een klein printertje. Daarnaast nog een groen naslagboekje. En een stekkerdoos voor de elektronica. Door de halfopen deur is nog een een glimp te zien van het trappenhuis en de ziekenhuistuin.

Farmacie
Het gaat mij nu dus om de computer combinatie. Die heeft een eigen geschiedenis. Er was door de Farmaceutische industrie een onderzoek uitgeschreven naar het effect van maagzuur middelen op endoscopische bevindingen. Dus het onderzoek met de flexibele endoscoop (gastroscopie). Deze trial is iets wat heden ten dage maatschappelijk gezien vast niet zou worden getolereerd. Er kwam destijds geen commissie aan te pas. Het was achteraf gezien vermoedelijk toch een soort seeding trial al was dat een term die we destijds niet kenden. Over dat onderzoek schreef ik al eens een bericht op mijn eigen website. De gegevens van endoscopisch onderzoek moesten door de arts worden ingebracht. Die werden vervolgens via een modem direct verzonden. Het netwerk Viditel, waarop ik dan ook een gratis jaarabonnement kreeg.

Vooruitgang
Misschien goed om hier ook te vermelden dat dit de tijd was dat maag- en duodenumzweren nog een groot maatschappelijk en medisch probleem vormden. Met soms levensbedreigende situaties. Ook chirurgen waren er druk mee. Een bovenbuik litteken als aandenken van een eerdere Billroth operatie was bij patiënten op de polikliniek een frequente bevinding. De ontdekking van effectieve maagzuurremmers zoals destijds Cimetidine (Tagamet) was een uitkomst. De werkelijke omslag kwam pas later toen Robin Warren en Barry Marshall de bacterie Helicobacter Pylori aangewezen hebben als de hoofdoorzaak van deze maagdarmzweren. Zij kregen daarvoor de Nobelprijs in 2005. Voor chirurgen is vandaag de dag een maagoperatie dan ook iets bijzonders geworden. Maagzuurremmers gebruiken we nog steeds en bovendien steeds meer, maar dan vooral ter voorkomen (preventie) van maagzweren. Bijvoorbeeld in combinatie met ontstekingsremmers. Dat maagzuurremmers ook schaduwkanten kennen, hebben wij zelf nog kunnen vaststellen bij een patient die levensbedreigend ziek werd na het eten van een toastje met zalm.

Internet
Om terug te komen op de -kwalitatief matige- foto (sorry, destijds een eenvoudige camera). Het gebeurde nogal eens dat ik ‘s nachts in afwachting was van een patiënt die van ver moest komen per ambulance. Of ik moest wachten op laboratoriumuitslagen of het effect van een behandeling. Dan zat ik in soms tamelijk koude kamer te typen. De geanonimiseerde patientgegevens in te voeren. Geanonimiseerd, dat weer wel. Maar dan keek ook al vaak wat er verder te vinden was aan informatie via Viditel. Het was de vroegste vorm van internet. Als de opdracht naar tevredenheid was uitgevoerd (dat wil zeggen een bepaald aantal gegevens was ingevoerd) mocht de arts deze apparatuur behouden. Ik heb daarvan nadien nog veel plezier gehad. Kwam er al snel achter dat dit de toekomst was.

Links

http://www.dutchbuttonworks.com/2017/02/de-stand-van-de-wetenschap-en-nepnieuws/.
https://en.wikipedia.org/wiki/Seeding_trial
https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/cimetidinetagamet.html
https://www.medischcontact.nl/arts-in-spe/nieuws/ais-artikel/robin-warren-dokters-houden-niet-van-nieuwe-inzichten.htm
https://www.ftm.nl/artikelen/het-dodelijke-broodje-foppen-zalm-reconstructie
http://www.dutchbuttonworks.com/2011/09/maagzuur-computer-viditel/
https://nl.wikipedia.org/wiki/MSX

 

Mijn gekozen waardering € -