Het ecosysteem op medtech/e-Health verdient meer reflectie.

STEUN RO

Onlangs kwam ik te spreken met Jaap Beernink, die eerder op de ochtend van 2 oktober 2018 een voordracht hield in Enschede (locatie MST). Tijdens een conferentie werd het volledige Twentse ecosysteem op medtech/e-Health zichtbaar gemaakt.

Complexiteit

Ik stelde in de pauze Jaap Beernink deze vraag: Ik heb zelf te maken gehad met een start-up Medimate. Daarvan was ik bijna zeker, ben ik eigenlijk nog steeds zeker, dat het kansrijk was. Ondanks allerlei inspanningen is het mislukt (november 2014). Een faillissement.  Hoe heb jij dat beleeft. Kennelijk heb jij daar van de zijlijn ook naar gekeken:

“Ik denk zeker dat het kansrijk was. Zoals heel veel startups en vernieuwende technologie. Hoge potentie, maar qua haalbaarheid natuurlijk enorm complex. Je zit met een enorm lange ontwikkeltijd, waarvoor je veel financiering nodig hebt. En dat was bij Medimate ook het geval. En waarbij- nog even los van Medimate- heel strak gefinancierd wordt. En dat als het niet goed gaat je ook alles hebt verbrand en het dan dus ook op is en over. Hightech innovatie vraagt lange adem en diepe zakken. Dat betekent dat dat er niet altijd is en dat het dan dus ook mis kan gaan. Dat gebeurde bij Medimate en gebeurt bij talloze bedrijven. Er is dan ook slechts sprake van succes in 20-30% van de gevallen.

Reflectie

Heb je dan niet het idee dat je ook wat ruimte en middelen moet hebben om die reflectie te organiseren:

“Ja zeker. Voor ondernemerschap is een ecosysteem belangrijk en in dat systeem speelt collective learning een belangrijke rol. Dat we met elkaar in staat zijn om elkaar kritisch te evalueren, elkaar beter te maken. Maar vooral ook aan de hand van concrete voorbeelden belicht, zoals Medimate ons de vraag stellen, hoe hadden we dit -als we nu zouden doen- vanuit het ecosysteem misschien wel beter kunnen handelen.”

 

Scenario

Voor mij is het belangrijkste punt is dat reflectie kennelijk niet of onvoldoende heeft plaatsgevonden. De afwikkeling en een mogelijke herstart stonden meteen centraal. Maar reflectie? Het risico van ‘wijsheid achteraf’ of hindsight bias kan ook mij daarbij wel parten spelen. Het kan ook heel pijnlijk zijn. Maar ook zaken als toeval of onvermijdelijkheid kunnen een rol spelen. Iets waarover Jeroen Hopster schrijft in een boek met de titel De Andere Afslag. Dat boek handelt over scenario’s. Stel dat iets anders was gelopen. Stel dat Kennedy niet was vermoord. Of Hitler kunstschilder was gebleven. In het algemeen een interessante, maar misschien niet altijd zinvolle exercitie. Wat betreft Medimate heb ik het idee dat Jaap Beernink de vinger op de zere plek legt. Zelf suggereerde ik al een samenhang met de opkomst van Therasense. Maar met evenveel recht kun je een verband zien met de economische crisis.

Briljant
Maar hoe zou de afloop kunnen zijn geweest bij Medimate? De boodschap in Twente was toch wel dat als een bedrijf klein zou blijven het net zo goed kan ophouden te bestaan. Af en toe zit er natuurlijk een topper, een unicorn, een escalatie in de pijplijn. Persoonlijk vind ik dat Medimate de kans had om een dergelijke wereldspeler te worden. Maar misschien sta ik daar alleen in. Mijn voorstel vorig jaar aan de initiatiefnemers om het project aan te melden als briljante mislukking viel niet echt in goede aarde. Dat kan ik op zich nog wel begrijpen. Maar misschien is de volgende poging wel aardig. Ik zal een kleine enquête uitsturen en hoop daarop reactie te krijgen. Een concrete vraag: Stel dat Medimate niet failliet was gegaan. Maar dat er een investeerder was gekomen met voldoende middelen en voldoende tijd. Wat was er dan gebeurd?

Vraag aan lezer:

– Had Medimate een wereldspeler kunnen worden >>>>   Ja/Nee/ Geen mening

– Als er een investeerder met 5 miljoen € onder goede condities was ingestapt>>>>> Had een faillissement voorkomen kunnen worden?l

Info

Ter orientatie deze (en nog veel meer informatie) onder zoekterm Medimate op www.dutchbuttonworks.com)

https://www.linkedin.com/in/jaapbeernink/

https://jeroenhopster.com/

https://reportersonline.nl/de-grote-afwezige-medimate/

https://www.utoday.nl/news/60780/Faillissement_voor_UTspinoff_Medimate

https://medium.com/@DutchBW/theranos-medimate-45b8d1408471

 

Waardeer dit artikel!

Dit artikel lees je gratis. Vind je het artikel en mijn inzet de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten blijken door een bijdrage. Ik maak graag van lezers mijn fans en volgers. Suggestie voor een onderwerp, maar ook commentaar is altijd welkom.

Mijn gekozen waardering € -