Minder ZZP’ers? Het UWV komt er niet uit

Onze wekelijkse selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat ondernemers raakt

Volgens het UWV zou het aantal zelfstandigen in de financiële sector komende jaren sterk afnemen. Maar op de vraag waarom eigenlijk, komt geen antwoord. Hinderlijk, want op zulke cijfers baseert het kabinet wel zijn ZZP-beleid. Dat en meer, in week 33 van 2014.  

Twee weken geleden publiceerde het UWV sombere cijfers over de toekomstkansen voor zelfstandigen in de financiële sector. Tussen 2005 en 2013 zou het aantal zzp'ers daar al met 25 procent zijn afgenomen. Tot 2019 zouden we moeten rekenen met een verdere daling van nog eens 11 procent. Het aantal banen in loondienst daarentegen zou maar met 6 procent krimpen.

Wij vonden die prognose van het UWV vreemd, omdat in hetzelfde rapport stond dat banken en verzekeraars juist steeds vaker zzp'ers inhuren. Gevraagd om een toelichting, verschool het UWV zich in eerste instantie achter een 'onderliggende, modelmatige berekening op basis van verschillende factoren en bronnen' waar de verwachting uit zou volgen. Daar werden wij alleen nog maar nieuwsgieriger van.

Twee ontwikkelingen tegelijk

Na enig aandringen mailde het UWV dat het twee ontwikkelingen had gesignaleerd die zich tegelijkertijd voordoen. Een: het aantal zelfstandigen in de sector is kleiner geworden en dat zal de komende jaren nog doorgaan. En twee: er wordt in toenemende mate gewerkt met zelfstandigen van buiten de sector, zoals ICT'ers.

Dat laatste zou komen, meldde het UWV bij monde van senior arbeidsmarktadviseur sectoranalyse Kees van Uitert, doordat financiële instellingen zich meer en meer beperken tot hun kerntaken en externen inhuren van buiten de eigen sector. 'De sectorbeschrijving is daarmee intern consistent,' was zijn conclusie. 'Succes met uw artikel.' 

Zo dom zullen ze toch niet zijn?

Fijn, maar eerlijk gezegd snappen wij het nog steeds niet. Behalve als we aannemen dat het UWV zzp'ers van buiten de financiële sector die opdrachten doen bij banken en verzekeraars niet meetelt als zzp'ers in de financiële sector. Maar zo dom zullen ze toch niet zijn?

Daarom hebben wij het UWV nog maar eens in de gelegenheid gesteld om met een toelichting te komen, en nu graag met een serieuze. Waarom precies zal het aantal zelfstandigen kleiner zal worden in deze mate in en dit tempo? Tellen die extra zelfstandigen die van buiten de sector worden aangetrokken inderdaad niet mee in de cijfers? En welk sommetje leidt vervolgens tot de gerapporteerde netto-daling met 11 procent?

Aan nattevingerwerk hebben we niks

Waarom we zo hameren op die cijfers? Omdat het kabinet dit najaar aan de Tweede Kamer moet rapporteren over de uitkomsten van het lopende Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP. Dat gaat over hoe de toename van het aantal zzp'ers in de afgelopen twee decennia zich verhoudt tot ons sociale stelsel, en wat we daarmee aan moeten.

Op basis van dat onderzoek gaan er belangrijke beslissingen genomen worden, onder meer over de zelfstandigenaftrek en de aanpak van de zogenaamde schijnzelfstandigheid. Dat moet dan wel gebeuren op basis van betrouwbare cijfers. Aan modelmatige berekeningen en ander nattevingerwerk hebben we niks.

VERDER IN HET NIEUWS

Deeltijd ZZP'er wordt kroonlid SER

Het kabinet heeft vier nieuwe kroonleden benoemd in de Sociaal-Economische Raad. Een van hen, Fieke van der Lecq, twittert als @sgvdl en noemt zich in haar bio trots deeltijd-zzp'er. Van der Lecq is vooral bekend als bijzonder hoogleraar Pensioenmarkten aan de Erasmus Universiteit. Vanuit haar  'eenmenszaak' Ecovisie treedt zij op als spreekster, dagvoorzitter en docent.

Met haar verzekert het kabinet zich niet alleen van extra pensioendeskundigheid in de SER, maar ook van een onafhankelijke visie. Voor het pensioen van zzp'ers en andere ondernemers bepleitte Van der Lecq dit voorjaar een oplossing zoals die in het Verenigd Koninkrijk is gekozen met het National Employment Savings Trust. 

Een tweede nieuw benoemd kroonlid, de Tilburgse hoogleraar Nicolette van Gestel, is voorstander van een systeem van collectieve basisvoorzieningen voor ziekte, werkloosheid en pensioen voor iedereen die werkt, dus inclusief flexwerkers en zzp’ers. Vrijwillige aanvullende collectieve verzekeringen zouden daarbij ruimte moeten bieden voor individuele keuzes en eigen verantwoordelijkheid, schreef zij vorig jaar in een studie naar de toekomst van onze sociale zekerheid.  

Onze Taal: zzp'er schrijf je zo

Het Genootschap Onze Taal stoort zich aan de verschillende schrijfwijzen van de afkorting voor 'zelfstandige zonder personeel'. Volgens de taalkundigen is een zelfstandige zonder personeel een zzp'er. Met kleine letters, zonder punten, en met een apostrof voor het achtervoegsel -er. Het meervoud daarvan is zzp'ers. Van ons mag u het schrijven zoals u zelf wilt. Dat doen wij ook. We zijn zelfstandigen vanwege de vrijheid en de flexibiliteit. Regeltjes zijn er al genoeg in dit land.

Pierre Spaninks schrijft iedere zaterdag over zzp'ers in TPO Magazine. En dus op Blendle. Klik hier voor een overzicht en hier voor een abonnement.

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.