Minder financiële ZZP’ers of juist meer?

Onze wekelijkse selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat ondernemers raakt. Hier week 32 van 2014.

Het UWV slaagt er niet in zijn voorspelling te onderbouwen dat er in de financiële sector steeds minder ruimte overblijft voor zzp'ers. Zelfstandige schilders hebben hun buik vol van het pensioenfonds waar zij verplicht premie aan moeten afdragen. En die VAR-webmodule is misschien zo gek nog niet. Dat en meer, in week 32 van 2014. 

Alarmerende cijfers vorige week over de toekomstkansen in de financiële sector. Volgens het UWV was het aantal zzp'ers daar tussen 2005 en 2013 al met 25 procent afgenomen. Tot 2019 zou een verdere krimp in het verschiet liggen, met nog eens 11 procent. Voor mensen in loondienst zou de werkgelegenheid met slechts 6 procent dalen. 

Uitglijer 

Wij hebben het UWV deze week herhaaldelijk gevraagd waar het zijn verwachting op baseert, maar een onderbouwing hebben we tot nu toe niet gekregen. 

Mede in het licht van een constatering elders van hetzelfde UWV dat er zowel bij banken als bij verzekeraars in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van zzp'ers, houden wij het er vooralsnog op dat de 'prognose' een uitglijer was.  

Verder in het nieuws 

Vorige week schreven wij hier al over de nieuwe schilders-cao die dit najaar van kracht moet worden. Die bepaalt dat bedrijven alleen zelfstandigen mogen inhuren als die een verzekring hebben tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.  

Behalve met die verplichte verzekering, worden zelfstandige schilders ook nog eens geconfronteerd met een verplichte pensioenregeling bij BPF Schilders. Veel zzp'ers hebben al jaren moeite met de hoge premies die zij daarvoor moeten betalen. Zij willen er vanaf, om zelf iets voor hun oude dag te kunnen regelen.  

Volgens Stichting ZZP Nederland verdwijnt nu een deel van het door zelfstandigen opgebouwde pensioen in een algemeen fonds voor werknemers. Verder zouden verzekerden die tijdens een eerder loondienstverband voor een vroegpensioen hebben betaald hun inleg kwijtraken zodra zij als zelfstandige aan de slag gaan.  

Omdat over deze bezwaren niet te praten viel, heeft de belangenorganisatie zich deze week teruggetrokken uit het bestuur van het pensioenfonds.  

VAR-webmodule 

Staatssecretaris Wiebes van Financiën is nog steeds van plan om in plaats van de huidige jaarlijkse Verklaring Arbeidsrelatie een webmodule in te voeren. Die moet dan per opdracht door opdrachtgever en opdrachtnemer samen worden ingevuld. Vertegenwoordigers van beide partijen zijn bang dat daar alleen maar meer administratieve rompslomp uit voort zal komen. Zo veel zelfs, dat het wel eens lastig kon worden om zaken met elkaar te doen. 

Al die kritiek was voor Mark van Assema aanleiding om de zaak eens van een andere kant te bekijken. Op het weblog ZiPconomy schrijft de zelfstandig adviseur Human Resources dat de VAR-module wel eens een ideale manier kon zijn om zzp'ers dichter bij de opdrachtgever en bij de HR-functie te krijgen.  

De nieuwe systematiek zou organisaties dwingen zich uitdrukkelijker dan nu een mening te vormen over de relatie met hun zzp’ers. Als opdrachtgevers gaan zij daar meer en duidelijker risico’s in lopen. Dat zal hun bewustwording van het fenomeen zzp’er ten goede komen, aldus Van Assema. Bang dat de webmodule weer zo'n een typisch IT project van de overheid wordt, is hij niet. 'Op een dag zal het allemaal werken. Dan zal blijken dat alle ophef over extra tijd en risico’s wel meevalt.'

Pierre Spaninks schrijft wekelijks over zzp'ers in TPO Magazine. En dus op Blendle. Klik hier voor een overzicht en hier voor een abonnement.

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.