Minister Yeşilgöz geprikkeld over opmerking vriendjespolitiek VVD in beveiligingsbranche

Tijdens het commissiedebat Justitie en Veiligheid van afgelopen week reageerde minister Yeşilgöz-Zegerius geprikkeld op een betoog van commissielid Van Nispen van de SP. Hij maakt zich zorgen over private bedrijven die een steeds grotere vinger in de pap krijgen bij het uitvoeren van politietaken.

Van Nispen betoogde dat commerciële bedrijven en het uitvoeren van politietaken niet samengaan. Aan het eind van zijn betoog verzuimde hij echter een vraag te stellen aan de minister. De VVD-minister maakte hier handig gebruik van.

Eerst liet ze een aantal mapjes zien, waarbij ze opmerkte dat het mapje over de privatisering van de Veiligheidssector erg dun was. Vervolgens ging ze helemaal niet in op het betoog van Van Nispen. Die reageerde op zijn beurt verbolgen, omdat ze helemaal niet inging op zijn verhaal. ‘Ik heb zo ongeveer de helft van mijn spreektijd aan het onderwerp besteed,’ en verzocht haar alsnog te reageren.

Het onderwerp is actueel door een brief die de minister aan de Tweede Kamer heeft geschreven over het rapport ‘Politiefunctie in een veranderende omgeving’, waarin ze aangeeft dat ze samen met de Nederlandse Veiligheidsbranche, aan het onderzoeken is hoe publiek-private samenwerking een sterkere rol kan krijgen in het toekomstige stelsel van bewaken en beveiligen.

Integriteit

Dat Van Nispen dit de VVD niet helemaal toevertrouwt, wordt duidelijk uit het laatste deel van zijn betoog: ‘Maar ons kent ons Nederland wordt wel pijnlijk zichtbaar in de VVD-kennissenkring binnen de private veiligheidsbranche. Ik zou zo een heel rijtje namen kunnen noemen. Ik maak me hier echt grote zorgen over.’

De minister reageerde geprikkeld: ‘Kijk, ik ga ervan uit dat de heer Van Nispen ervan uitgaat dat ik integer mijn werk doe. Maar die vraag kan je ook anders interpreteren, daarom vond ik hem ingewikkeld. En voor de heer Van Nispen, ik zou mij nooit laten leiden door wie of welke partij dan ook.’

Toch zijn de zorgen van Van Nispen niet helemaal ongegrond, omdat de voormalige VVD-minister Van der Steur sinds 2019 de leiding heeft over de branchevereniging voor de Veiligheidssector. Gedurende zijn tijd als minister van Justitie en Veiligheid raakte hij diverse keren in opspraak vanwege integriteitskwesties en uiteindelijke moest hij om die reden aftreden. Deze – inmiddels – lobbyist heeft vanaf zijn aantreden in 2019 aangedrongen op een grotere rol voor de beveiligingsbranche als het gaat om maatschappelijke veiligheid.

Bewuste keuze

In een interview met het tijdschrift Beveiliging zei Van der Steur dat samenwerking tussen de veiligheidsbranche en de politie essentieel is. ‘We willen de bestaande samenwerking met de politie intensiveren. Wat verwachten zij van onze branche? De politie zal op een aantal terreinen de komende jaren meer ruimte geven aan particuliere beveiligingsorganisaties.’

Van Nispen is cynisch over deze ontwikkeling. Volgens hem is de privatisering van de veiligheidssector niet zomaar ontstaan. ‘Het is een bewuste politieke keuze geweest. Jarenlange bezuinigingen hebben geleid tot minder politiecapaciteit, maar niet tot minder vraag naar veiligheid. En dat wordt nu ingevuld door anderen, door BOA’s, door private beveiligers of mensen moeten het zelf maar uitzoeken.’

Mijn gekozen waardering € -