Past het in onze cultuur om een speciale dag aan de dokter te wijden?

STEUN RO

Reageer hier op het voorstel. Een Nederlandse variant van de National Doctors Day

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten is het vandaag (30 maart 2015) National Doctors Day. Een moment om stil te staan bij de bijdrage die artsen aan natie en burgers leveren, zo staat het ongeveer te lezen op de gelijknamige website. De echtgenote van ene dokter Winder uit Georgia zou in 1933 het initiatief hebben genomen. In 1991 kreeg National Doctors' Day na overweldigende goedkeuring door het Huis van Afgevaardigde en de senaat een wettelijke status. In de proclamatie staat President Bush (senior) nadrukkelijk stil bij de strijdkrachten (quote) 'As we recognize our Nation's physicians for their leadership in the prevention and treatment of illness and injury, it is fitting that we pay special tribute to those who serve as members of the Armed Forces and Reserves and are now deployed in support of Operation Desert Storm'.

Internationaal

Overigens zijn de Verenigde Staten  niet de enige natie met een National Doctors' Day. Via Wikipedia blijkt dat in Cuba 3 december deze status heeft, de verjaardag van Carlos Juan Finlay aan wie de ontdekking van de gele koorts wordt toegeschreven. Iran houdt het op 23 augustus, de verjaardag van Avicenna. In India wordt 1 juli aangehouden, de geboorte- en sterfdag van  Dr Bidhan Chandra Roy. De dag kan worden gebruikt om attenties aan de favoriete dokter te geven. Op de Amerikaanse website wordt de commercie niet geschuwd.

Past het in onze cultuur om een speciale dag aan de dokter te wijden

Nationaal

Past het in onze landsaard om een speciale dag aan de dokter te wijden? We kennen allang een fenomeen 'Artsendag', maar dat gaat dan over een bijeenkomst van artsen onderling. In de Overzeese gebiedsdelen is een Doktersdag kennelijk de dag waarop de dokter een buitenpost bezoekt. Inmiddels zijn we wel gewend aan favoriete dokters (bijvoorbeeld de beste opleider). Maar een 'Nationale Dokters Dag' zou juist moeten gaan over al die stille anonieme werkers, die een attentie verdienen.