Nederlandse innovaties tillen de voedselproductie wereldwijd op een hoger plan. Nee. De verkoop van de modernste technologie helpt de concurrentie niet in het zadel, stelt Ruud Huirne, directeur bij de Rabobank. ‘Onze landbouw is alweer bezig met de volgende vernieuwing.’

STEUN RO

De groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart hangen als een zwaard van Damocles boven onze planeet. In 2050 zal de wereldbevolking zijn gegroeid van 7 naar 9 miljard inwoners. Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt tegen die tijd ook een stuk hoger. Om tegemoet te komen aan de vraag naar voedsel van gezondere en welvarender mensen, moet de wereldwijde voedselproductie met minstens 60 procent groeien, heeft de Rabobank berekend. Voor de bank die wereldwijd leidend is in food en agri is dat geen reden om in de stress te schieten. Integendeel. De Rabobank ziet juist volop kansen. In zowel de biologische als de gangbare landbouw. Niet alleen aan de primaire kant, maar in heel de keten. Nergens is dit zo sterk als in Nederland. Ruud Huirne, directeur Food & Agri, noemt Nederland de kraamkamer van de wereldwijde landbouwinnovaties. ‘We kennen in Nederland traditioneel korte lijnen tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.’

Ruud Huirne heeft niet één toekomstvisie. Wat betreft kansen voor de Nederlandse food- en agrisector houdt hij er maar liefst drie vergezichten op na. Want kansen liggen er als het gaat om efficiëntie, een effectievere keten en bij de doelen van het voedsel.

De eerste twee thema’s zijn niks nieuws. Toch?

‘Het zijn inderdaad thema’s waar de landbouw al decennia aan werkt, maar dankzij innovaties kan er nog meer worden geproduceerd met minder input. We kunnen nog meer halen uit onze grondstoffen en dieren. We kunnen meer produceren met minder energie, kunstmest en chemische middelen. Afval- en reststromen zijn nog beter te hergebruiken.

Marc van der Sterren is agrarisch journalist en blogger voor Farming Africa. Hij is breed geïnteresseerd en schrijft over alles. Als hij zich niet in kan houden ook columns. Hij werkt vooral voor vakbladen en beschrijft het wereldtoneel van de landbouw. Van Europa tot Afrika.Œ De productie van voedsel is nu eenmaal een internationale aangelegenheid en een eerste levensbehoefte vol politieke en maatschappelijke controverses. Landbouw is spannend!