Een nieuw landbouwsysteem met een lagere productie belooft meer biodiversiteit en betere natuurwaarden en zelfs hogere marges voor de boer beweert Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut. Een interview.

STEUN RO

Het Louis Bolk Instituut doet onderzoek naar de échte verduurzaming van landbouw, voeding en gezondheid. Drie onderwerpen die niet losgezien mogen worden van elkaar. Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut kan het niet genoeg benadrukken. ‘Ga je bijvoorbeeld biomassa omzetten in brandstof dan bespaar je inderdaad op CO2. Dat lijkt duurzaam, maar als je de rest van de kringloop en de overige milieueffecten meeneemt is het dat niet.’

Het gaat tenslotte om een goede afweging tussen People Planet en Profit, vindt hij. ‘Maar het zou jammer zijn als het blijft bij window-dressing. In een echt duurzame wereld is er voor altijd genoeg voor iedereen.’

Echt duurzaam betekent dus zowel rekening houden met de ecologie en de biodiversiteit, alsook met de economie. ‘De huidige landbouw die bulk produceert tegen lage marges is kwetsbaar en afhankelijk van de wereldmarkt.’ Ecologisch duurzaam is het zeker niet. ‘De afgelopen 20 jaar is de biodiversiteit in het Nederlandse agrarisch gebied met 40% afgenomen.’

De directeur van het Louis Bolk Instituut formuleert het voorzichtig: ‘Zorgelijk’, noemt hij deze situatie. Wat hem betreft is de landbouw toe aan een systeemverandering. ‘Landbouw zou gebruik moeten maken van de biologische processen en deze optimaliseren voor een hogere productie. Dat is het meest efficiënt, al levert het niet de grootste productie op de korte termijn.’

Marc van der Sterren is agrarisch journalist en blogger voor Farming Africa. Hij is breed geïnteresseerd en schrijft over alles. Als hij zich niet in kan houden ook columns. Hij werkt vooral voor vakbladen en beschrijft het wereldtoneel van de landbouw. Van Europa tot Afrika.Œ De productie van voedsel is nu eenmaal een internationale aangelegenheid en een eerste levensbehoefte vol politieke en maatschappelijke controverses. Landbouw is spannend!