On-Persoon-lijk

Is dit veralgimeniseren tot ‘aanrijding’ nu een achteruitgang. Doet dit ook iets met het begrip van de reiziger voor de problemen waarmee het OV te maken heeft?

Aanrijding met een persoon 

Binnenkort is het afgelopen.  Althans deze aankondiging. Wij – als dames en heren op het perron -inmiddels onderdeel van het containerbegrip ‘beste reiziger’- krijgen dan een andere tekst te horen 

Aanrijding

Kennelijk uitsluitend ‘aanrijding’ zonder verdere details. Dat moet de tekst worden. Ik moet er diep over nadenken. Hoe gaat het momenteel? Als ‘aanrijding met een persoon’ door de speakers schalt op een vroege ochtend. Bij mij gebeurt  het volgende. Er gaat een denkproces op gang komen. Wat een drama. Welk tijdstip en welke dag beleven we nu. Waar is de stremming. In de omgeving van een psychiatrische inrichting, een studentenstad of gewoon ‘ergens’. Hulpdiensten moeten worden ingezet. Wat een drama voor de familie. Piëteit met de getroffenen en de omstandigheden. Ik zou haast willen spreken over een respectvolle 2 minuten stilte. Wat kun je betekenen voor mensen in de narigheid. Kijk om je heen. 

Reflectie

Ik ben ervan overtuigd dat dit menigeen overkomt. Het is mij geregeld opgevallen dat er een collectieve stilte ontstaat op een perron. Reflectie. Lang niet altijd natuurlijk. Automatisch ontstaat er bij mij ook meteen begrip voor de vertraging en stremming die dit soort voorvallen met zich meebrengt. Hoe ook alles er op is gericht om juist dit te voorkomen 

Vertraging

Is dit veralgimeniseren tot ‘aanrijding’ nu een achteruitgang. Doet dit ook iets met het begrip van de reiziger voor de problemen waarmee het OV te maken heeft? Volgens het Trimbos Instituut worden veel mensen boos. Objectief is het een achteruitgang in de informatievoorziening. Want gaat het dan om een aanrijding met een dier, een auto of een andere trein? Zeker, bij de trein betreft vertraging  ook soms een kapotte wissel of een uitval door een defecte trein. Dat krijgen we wel nog te horen. 

Proefperiode

De Nederlandse Spoorwegen beschouwt het volgens een persbericht ook als een proefperiode. Ongetwijfeld zijn er commissies over in beraad gegaan. Ik lees dat het Trimbos Instituut heeft geadviseerd. Ook website en Reisplanner zullen in deze geest worden aangepast.  Is men bang voor copycat gedrag? Dat lees ik niet terug. Kennelijk is er achter de schermen de nodige discussie geweest. Wil men naar meer naar een zakelijke benadering. Natuurlijk, ook bij andere  ongevallen zijn soms personen betrokken. In dat opzicht is het altijd narigheid. Maar deze zinsnede heeft een bepaalde betekenis gekregen. Misschien komt het ook wel door mijn contacten met wijlen Jan Mokkenstorm, de oprichter van 113Online? Ik weet het niet. Maar op een of andere manier doet deze wijziging mij iets. Vooropgesteld dat ik geen deskundige ben.

Radio

Op de radiozenders is nog steeds te horen dat er vertraging is door bijvoorbeeld een auto met pech, een ernstig ongeval (dan weet je dat er slachtoffers zijn), een lekke band, een geschaarde vrachtauto, uitgelopen werkzaamheden of een spoedreparatie aan het wegdek. Deze toelichting is waardevol voor de automobilist. 

Maatschappij

Ik trek het toch brede breder. Beschouw dit soort interventies ook in perspectief. Waar willen we naar toe als maatschappij. Willen we emoties vermijden, want er zou eens iemand gekwetst kunnen zijn. Is de verzakelijking goed of slecht. Sta ik hierin alleen (velen boos als ik het goed begrijp)

https://nieuws.ns.nl/ns-past-berichtgeving-over-aanrijdingen-aan/

 

Mijn gekozen waardering € -