Ondernemers Digest, week 10

Onze wekelijkse selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat ondernemers raakt

Het kabinet wacht nog even met een standpunt in te nemen over de hervorming van ons belastingstelsel. Daarmee schuift het ook de eventuele afschaffing van de zelfstandigenaftrek voor zich uit. Dat en meer, in week 10 van 2014.

Vorig jaar kwam de Commissie Van Dijkhuizen met zijn advies om een einde te maken aan de wirwar van aftrekposten en toeslagen die ons belastingstelsel zo ingewikkeld maakt. In plaats daarvan zouden er minder belastingschijven komen, met lagere tarieven.

De winst van ondernemers (zzp'ers incluis) zou tegen een speciaal tarief moeten worden belast in een winstbox. Dat zou ook het einde betekenen van de zelfstandigenaftrek.

Greep op de Belastingdienst

Het kabinet reageerde in eerste instantie positief, maar een definitief standpunt bleef uit. Deze week vroeg het opnieuw meer tijd, nu tot 1 juli. De coalitie heeft al genoeg problemen en kan een discussie over de fundamenten van ons belastingstelsel er niet bij hebben.

Bovendien moet de kersverse staatssecretaris Wiebes (VVD) nog maar zien dat hij – anders dan zijn gestraalde partijgenoot Weekers – wèl greep krijgt op de Belastingdienst die al die plannen zou moeten uitvoeren.

Vuurtje opstoken

Voor het Financieele Dagblad was het uitstel van de kabinetsreactie aanleiding om het vuurtje onder de zelfstandigenaftrek nog maar eens op te stoken.

Zelfstandigenaftrek maakt het zzp'ers te comfortabel (FD)

"Nu komen zzp’ers die tot rond de 20.000 euro per jaar verdienen er door allerlei kortingen en regelingen bijna zonder belasting of premies te betalen vanaf," schreef de krant. "Bij 800.000 zzp’ers betekent dit toch een flinke uitholling van de belastinggrondslag." Bovendien zou de zelfstandigenaftrek het leven voor zzp’ers "te comfortabel" maken, waardoor hun ondernemingen "niet groeien".

Valse vergelijking

Vorig jaar zomer publiceerde hetzelfde Financieele Dagblad een suggestieve infographic waarin de inkomens van zzp'ers en werknemers naast elkaar werden gezet. Daaruit moest blijken dat zzp'ers van elke euro die ze bruto verdienen netto veel meer overhouden dan werknemers. Van dat verhaal bleek al gauw niks te kloppen.

Ondertussen hielp die valse vergelijking wel de PvdA om de door hen al langer gewenste afschaffing van de zelfstandigenaftrek de miljoenennota in te fietsen. Er was vervolgens een ware opstand nodig van de ondernemende VVD-achterban om premier Rutte tot het inzicht te brengen dat zo'n aanslag op het inkomen van zzp'ers inderdaad geen pas gaf.

Verder in het nieuws

De nieuwe Aanbestedingswet dreigt een averechts effect te hebben op de kansen van zzp'ers en andere kleine ondernemers om opdrachten te krijgen van de overheid. Volgens Stichting ZZP Nederland heeft de wet geleid tot meer bureaucratie en tot een wildgroei aan digitale marktplaatsen die het zicht op beschikbare opdrachten eerder belemmert dan bevordert.

Coaching, financiering of een schuldregeling

ZZP'ers en MKB-ondernemers in Flevoland die in zwaar weer raken, kunnen vanaf volgende week terecht bij MKB DoorstartDaar kunnen zij coaching krijgen, een passende financiering of een schuldregeling. Dankzij de medewerking van banken, overheden en maatschappelijk investeerder Start Foundation is de hulp kosteloos. De bedoeling is om dit concept binnenkort ook in andere regio's te gaan aanbieden.

Het parlement is de baas (Mei Li Vos)

Vorige week besteedde Tros Radar aandacht aan de positie van zzp'ers in de zorg, die door de fiscus het werken onmogelijk wordt gemaakt. De uitzending veroorzaakte een storm van verontwaardiging bij zelfstandigen, politiek en patiënten. Volgens Mei Li Vos (PvdA) is er in de Tweede Kamer draagvlak voor een snelle oplossing. Het parlement is de baas in Nederland, aldus het kamerlid. Dus niet de Belastingdienst.

 

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.