Ondernemers Digest, week 14

Onze wekelijkse selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat ondernemers raakt

Zelfstandige onderneemsters die zwanger waren tussen 2004 en 2008 moeten alsnog een uitkering krijgen. Het kabinet laat de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen over aan het particulier initiatief. En de vakbonden blijven zzp'ertje pesten, met of zonder de Belastingdienst. Dat alles in week 14 van 2014.

De Nederlandse staat moet alsnog een uitkering geven aan 20.000 zelfstandige onderneemsters die in de periode 2004-2008 zwanger zijn geweest. Althans, dat adviseert een internationaal comité dat toeziet op de naleving van het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties.

Vraag ons niet waarom, maar vrouwelijke ondernemers kunnen voor een periode van zestien weken rond de bevalling een uitkering krijgen ter hoogte van het minimumloon. Deze regeling Zelfstandig en Zwanger is in 2008 ingegaan. Vier jaar nadat de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen was ingetrokken die in een vergelijkbare regeling voorzag.

Bevreemding

Volgens het comité is de staat tekortgeschoten door voor de tussenliggende periode niets te regelen. Het advies om dat achteraf recht te zetten is het gevolg van een procedure die is aangespannen door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. De staat moet binnen zes maanden rapporteren welke actie er is ondernomen. 

Dat zo'n regeling überhaupt bestaat

De totstandkoming van de regeling Zelfstandig en Zwanger werd destijds in kringen van zzp'ers gevierd als een grote overwinning. Van de uitspraak die nu is gedaan maakt alleen de Stichting ZZP Nederland summier melding op haar website. Op twitter werd er amper gereageerd, en dan nog vooral met een gevoel van bevreemding dat zo'n regeling überhaupt bestaat.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het advies over de zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen was niet het enige nieuws van het sociale front, deze week. Zo stuurde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Tweede Kamer over arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Daar had Steven van Weyenberg (D66) in een motie om gevraagd.

De minister gaat niet verder dan te constateren "dat het partijen nu al vrijstaat om hun belangen te collectiviseren en een collectieve private verzekering aan te gaan." Daarnaast bieden volgens hem de broodfondsen een alternatief.

36% van de zzp'ers heeft een AOV

Ook gaat Asscher het UWV vragen om meer bekendheid te geven aan de bestaande vrijwillige verzekering voor zzp’ers. In een verruiming van de aanmeldtermijn voor die verzekering ziet hij niets. Daar zouden alleen maar slechte risico's op afkomen: mensen die nu al weten dat ze er gebruik van moeten gaan maken.

Ondertussen bleek uit een onderzoek van EIM/Panteia dat momenteel 36% van de zzp'ers de een of andere arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Dat is ongeveer evenveel als in het onderzoek van een jaar geleden, waar de minister in zijn kamerbrief naar verwijst.

Minimumloon

De Eerste Kamer blokkeerde deze week een wetsvoorstel van diezelfde minister Asscher om het minimumloon voortaan ook te laten gelden voor postbezorgers, krantenbezorgers, koeriers en andere flexwerkers die op basis van een overeenkomst van opdracht voor maar één opdrachtgever werken.

De PVV hielp hen aan een meerderheid

Asscher wilde met zijn voorstel een dam opwerpen tegen werkgevers die mensen dwingen zzp'er te worden en hen vervolgens hetzelfde werk laten doen tegen slechtere condities. De Tweede Kamer had voor het voorstel gestemd, maar in de senaat wilden VVD, D66, CDA bij nader inzien toch liever wachten op een door het kabinet toegezegd plan om "schijnzelfstandigheid" te bestrijden. De PVV hielp hen aan een meerderheid.

ZZP'ertje pesten

Deze week haalde de Algemene Onderwijsbond het NOS-journaal met zijn steunbetuiging aan de Belastingdienst die hogescholen wil verbieden om zelfstandige ondernemers van hogescholen te weren. Lesgeven moet voorbehouden worden aan mensen in loondienst. 

Doet in het onderwijs de Belastingdienst het vuile werk, elders doppen de bonden hun eigen boontjes. In de nieuwe CAO voor het schildersbedrijf hebben werknemers en werkgevers opgenomen dat er alleen nog maar zzp'ers mogen worden ingehuurd die verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en beroepsaansprakelijkheid. 

De nieuwe CAO lijkt een manier om zzp'ers te weren

Voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw vindt het "van de zotte" dat werkgevers en bonden onderling afspraken maken over zelfstandigen zonder die zelfstandigen daarbij te betrekken.

Als werkgevers en vakbonden het belangrijk vinden dat zzp'ers in hun sector goed verzekerd zijn, zegt Verhoef, moeten zij ook helpen om dat mogelijk te maken. Tot nu toe hebben zij altijd geweigerd daar met de zelfstandigen over te praten. De nieuwe CAO lijkt meer een manier om zzp'ers te weren dan om hun positie te verbeteren.

Flinterdun herstel

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2013 met 1,1 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het CBS is die afname vooral het gevolg van het achterblijven van de lonen bij de inflatie, het verloren gaan van werkgelegenheid, en de toename van de belastingen en sociale premies.

Het conjunctuurbeeld is van februari op maart niet veranderd. Verbeteringen en verslechteringen hielden elkaar in evenwicht. Terwijl het producentenvertrouwen steeg viel niet alleen de consumptie terug maar ook de uitvoer. Het economisch herstel blijft flinterdun.

 

 

 

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.