Ondernemers Digest, week 14

Onze selectie uit wat er in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat het leven van de ondernemer raakt.

De recessie waarin de Nederlandse economie verkeert, pakt heviger uit dan het zich eerst liet aanzien. Over het laatste kwartaal van 2012 bedroeg de krimp niet 0,2 procent zoals het CBS eerder had berekend, maar 0,4 procent. Op jaarbasis komen we dan uit op een min van 1,2 procent vergeleken met 2011.

Publiek/private kopersstaking

Met name de overheden, en dan vooral de gemeenten, gaven vorig jaar minder geld uit dan gedacht. Ook de definitieve cijfers over de consumentenuitgaven vielen tegen. Die gecombineerd publiek/private kopersstaking is slecht nieuws voor zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die van deze sectoren afhankelijk zijn. En dat zijn er heel wat, van de bouw tot de detailhandel.

Dat de gemeenten de hand op de knip houden heeft alles te maken met het beleid van de rijksoverheid. Den Haag draagt wel allerlei taken over aan Tietjerksteradeel maar niet de benodigde middelen. Dat de consument steeds minder uitgeeft is al even begrijpelijk. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is voor het vijfde jaar op rij gedaald, in 2012 zelfs met 3,2 procent. Een logisch gevolg van de afname van de werkgelegenheid, de hogere afdrachten van belastingen en premies, en de inflatie van 2,5 procent.

Innovatiemotor

Toch wist het ministerie van Economische Zaken afgelopen week nog ergens een licht puntje te ontwaren. In de ranglijst die de Europese Unie elk jaar maakt van landen en hun innovatiekracht was Nederland gestegen van de zevende naar de vijfde plaats. Volgens minister Kamp liet dat zien "dat de Nederlandse economie heel sterk is".

De hoge score is met name te danken aan het niveau van het wetenschappelijk onderzoek en aan de samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers. Wat Kamp vergat te vermelden is dat beide het resultaat zijn van forse investeringen in het verleden, zoals uit de aardgasbaten. Daar is nu geen sprake meer van, en we kunnen er op wachten dat die innovatiemotor gaat haperen. Dus als Kamp een lichtpuntje ziet, is het in zijn achteruitkijkspiegel.

Sociale zekerheid 

De aanhoudende achteruitgang van de economie en het gebrek aan zicht op reëel herstel zijn voor belangenbehartigers en beleidsmakers aanleiding om maar weer eens een slinger te geven aan de discussie over de sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zalen en Werkgelegenheid bleek eerder deze maand dat een kwart van hen de inkomsten niet heeft om zich afdoende in te dekken.

Deze week kwam voor het eerst de werkgroep bijeen die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingesteld om plannen te maken voor een zzp-pensioen. Zelf denkt zij aan een collectieve regeling waar zzp'ers vrijwillig in zouden kunnen participeren. Het kapitaal dat de deelnemers daarmee opbouwen zou dan belast worden in box 3.

Minstens twee grote partijen in de werkgroep, FNV Zelfstandigen en Stichting ZZP Nederland, vinden het idee van Klijnsma geen echte oplossing. Volgens Linde Gonggrijp van FNV Zelfstandigen moet de vrijwillige pensioenopbouw van zelfstandigen fiscaal gelijkwaardig worden behandeld aan de verplichte opbouw waar werknemers elke maand voor betalen.

Kabinet neemt afstand van VAR-alternatief

De ontwikkeling van de webmodule waarmee het kabinet het voor opdrachtgevers makkelijker wilde maken om vast te stellen of een zzp'er met wie zij zaken willen doen wel een echte zelfstandige is, heeft vertraging opgelopen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zitten zeker nog tot 1 januari 2015 vast aan de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

Dat liet staatssecretaris Weekers van Financiën deze week weten aan de Tweede Kamer. Daarbij liet hij meteen blijken niets te zien in het alternatief voor de VAR dat was ingediend door een aantal zzp-organisaties. Volgens Weekers biedt dat namelijk geen oplossing voor het probleem van de schijnzelfstandigheid.

Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) wil nog dit voorjaar een nieuw algemeen overleg laten agenderen tussen de staatssecretaris en de vaste commissie  voor Financiën, waarbij het dan niet alleen over de VAR moet gaan maar over de sociaal-economische en fiscale positie van de zzp'er in zijn totaliteit.

Open Pitch Day

Startupbootcamp is een intensief programma van drie weken waarin startende bedrijven de kans krijgen zich te presenteren aan internationale investeerders. Gemiddeld 70% van de deelnemers krijgt zo ook inderdaad de financiering die nodig is om een vliegende start te maken.

De bootcamps worden over de hele wereld georganiseerd, en de volgende is in Berlijn. Nederlandse ondernemers die zich daarvoor willen kwalificeren kunnen dat doen tijdens een Open Pitch Day in Amsterdam op 24 april. Zie www.startupbootcamp.org

Week van de Ondernemer

Van 8 tot en met 11 april vindt in de Jaarbeurs de 15e editie plaats van de Week van de Ondernemer. Naast de geijkte programmaonderdelen zijn er door de hele week heen specials, over onderwerpen als financiering en innovatie. Op een aparte etage die aan Internationaal Ondernemen is gewijd interviewt Jelle Brandt Corstius landenexperts en ervaringsdeskundigen.

Op www.weekvandeondernemer.nl staat al drie weken dat er nog slechts enkele plaatsen zijn. Haast is dus geboden.

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.

Geef een antwoord