Ondernemers Digest, week 39

Onze wekelijkse selectie uit wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat het leven van ondernemers raakt.

Deze week stond natuurlijk helemaal in het teken van de Miljoenennota. Voor ondernemers bevatte die een allegaartje aan maatregelen waar weinig samenhang in te ontdekken valt. Het kabinet lijkt zich geen raad te weten met economie en samenleving, en met zelfstandig ondernemerschap al helemaal niet.

Zelfstandigenaftrek: min 300 miljoen

Op Prinsjesdag berichtten wij hier al over wat het kabinet noemt "de verzachting van de versobering van de zelfstandigenaftrek". Van de aangekondigde bezuiniging van 500 miljoen euro op die fiscale regeling blijft 300 miljoen over. Op de specifieke aftrek voor startende zelfstandigen wil het kabinet nog eens 8 miljoen besparen. In totaal komt de korting op de ondernemersfaciliteiten voor zelfstandigen daarmee op 308 miljoen euro per jaar, vanaf 2015.

De acties van zelfstandigen tegen het kabinetsbeleid zijn dan ook nog niet van de baan. Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), FNV Zelfstandigen en de Stichting ZZP Nederland blijven handtekeningen verzamelen om een ingreep in de zelfstandigenaftrek tegen te houden. Daarbij gaat het niet eens zo zeer om de effecten op het besteedbare inkomen van de zelfstandige, als wel om de argumentatie die het kabinet daarbij hanteert.

Kabinet vergeet dat zzp’ers straks aan moeten kloppen voor bijstand (Linde Gonggrijp)

Volgens Linde Gonggrijp van FNV Zelfstandigen vinden PvdA en VVD dat er te veel zelfstandigen zijn, en willen ze die ontwikkeling afremmen. “En dat terwijl zzp’ers de klappen van de crisis opvangen. Het kabinet vergeet dat de zzp’ers die zij door hun maatregelen dwingen te stoppen, straks aan moeten kloppen voor bijstand."

Marieke Lips van het Platform Zelfstandige Ondernemers wijst erop dat Nederland het juist in deze tijd moet hebben van ondernemerschap. Korten op ondernemersfaciliteiten is daarom geen keuze voor groei van de economie maar voor krimp. “Tornen aan de zelfstandigenaftrek zal zzp’ers in deze tijden van crisis hard raken."

Meer maatregelen die ondernemers raken

De aanpak van de fiscale faciliteiten voor zelfstandigen was maar een van de vele maatregelen en maatregeltjes uit de Miljoenennota en het bijbehorende Belastingplan. Veel nieuws was daar overigens niet bij, het meeste was al eerder bekend gemaakt of uitgelekt. De belangrijkste punten zijn:

  • De regering gaat samen met pensioenfondsen, verzekeraars en banken de Nederlandse Investeringsinstelling oprichten. Die moet grote beleggers gaan koppelen aan geschikte investeringsprojecten om zo de economie te stimuleren.
  • Om voor het midden- en kleinbedrijf de toegang tot kredieten te vergroten, maakt de regering 125 miljoen euro vrij. Daarmee kan het MKB investeren in nieuwe activiteiten. Het plafond van microkrediet-organisatie Qredits wordt verhoogd. Verzekeraars investeren 140 miljoen in een apart MKB-fonds en dragen 30 miljoen euro bij aan Qredits.
  • De mogelijkheid om investeringen willekeurig af te schrijven loopt nog tot 31 december 2013. Verlenging zit er niet in.
  • De crisisheffing wordt verlengd. Dit is een heffing bij de werkgever over het loon van een werknemer als dat meer bedraagt dan 150 duizend euro.  
  • Bedrijven worden met 1,3 miljard euro gecompenseerd voor de inhaalpremie die zij moeten betalen aan langdurig zieke werknemers. Daarnaast worden zij gedeeltelijk gecompenseerd voor de extra lasten die ontstaan als gevolg van de hogere werkloosheid, via een verlaging van de premie voor Algemeen Werkloosheidsfonds.

MKB investeert meer in het buitenland

De Kennissite KMB en Ondernemerschap publiceerde deze week een samenvatting van een onderzoek naar buitenlandse investeringen van het MKB in het buitenland. Panteia/EIM bracht de directe investeringen van het Nederlandse MKB in kaart per sector en grootteklasse, in de periode van 2004 tot en met 2010.

  • In 2010 hadden in totaal 12.000 MKB-bedrijven (in Nederlands eigendom) investeringen in het buitenland. De helft van deze bedrijven zijn microbedrijven die minder dan 10 mensen in dienst hebben.
  • Van de MKB-bedrijven met investeringen in het buitenland was in 2010 ongeveer 25 procent afkomstig uit de zakelijke dienstverlening, 20% procent uit de groothandel en 15 procent uit de industrie. Per sector bekeken is het aandeel MKB-bedrijven met investeringen in het buitenland het hoogst in de delfstoffenwinning en bij de nutsbedrijven.
  • De buitenlandse investeringen van MKB-bedrijven namen tijdens de periode 2004-2010 toe met bijna 50 procent, tot waarde € 13 miljard in 2010. Dat is 2 procent van de totale waarde van de buitenlandse investeringen door het Nederlandse bedrijfsleven als geheel.
  • De industrie is de belangrijkste sector als het gaat om de waarde van de investeringen in het buitenland: bijna een derde wordt gegenereerd door industriële bedrijven, gevolgd door de groothandel en de zakelijke dienstverlening.
  • MKB-bedrijven met buitenlandse investeringen zijn groter, zijn vaker exporteur en importeur, hebben een hogere exportintensiteit en een hogere arbeidsproductiviteit. Overigens wijzen de onderzoekers erop dat op basis van de beschikbare gegevens niet te zeggen valt wat hier oorzaak is en wat gevolg.

De week van Hans Biesheuvel

Dit was ook een beetje de week van Hans Biesheuvel. Nog maar een paar weken na zijn overhaaste vertrek als voorzitter van MKB Nederland hield die de organisatie ONL ten doop, waarmee hij de belangen van ondernemers wil gaan behartigen.

“De welvaart in ons land behoort tot de hoogste in Europa, we zijn internationaal de zevende exporteur en maken deel uit van de top tien best opgeleide volken ter wereld,” zegt Biesheuvel op de website van ONL. “Nederlandse ondernemers worden overal geroemd om hun handelsgeest en we staan stevig in de top van innoverende landen. Toch blijft de economische groei achter ten opzichte van onze buurlanden, kampt de helft van de Nederlandse ondernemers met financiële problemen, worden er nauwelijks nieuwe banen gecreëerd en stagneren de investeringen. 

We stropen de mouwen op (Hans Biesheuvel)

"Door gebrek aan visie en daadkracht bij de beleidsbepalers dreigen we de voorsprong die we als Nederland hebben opgebouwd in rap tempo te verliezen,” aldus Biesheuvel. Dat wil hij niet laten gebeuren. “We stropen de mouwen op en zorgen ervoor dat er in Den Haag naar ons wordt geluisterd.” ?

De precieze agenda van zijn beweging wil Biesheuvel laten bepalen door de deelnemers, die daar een tientje per jaar voor betalen. Lid worden is er niet bij, want ONL is opgezet als een stichting.

 

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.

Geef een antwoord