Ondernemers Digest, week 6

Onze wekelijkse selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat ondernemers raakt

Een heksenjacht op zelfstandigen in de zorg. Verzekeraars die ongelimiteerd de premie voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen verhogen. En de hang van SER-voorzitter Wiebe Draijer naar "groot, groter, grootst". Allemaal in week 6 van 2014.

Een "heksenjacht", zo noemen FNV Zelfstandigen en Stichting ZZP Nederland wat de Belastingdienst doet met 80.000 zelfstandigen in de zorg. Een groot woord misschien, maar fijn is het inderdaad niet wat er gebeurt. 

In de zorg kunnen zzp'ers vaak alleen aan de slag via bemiddelingsbureaus. In oktober 2013 stelde de inspecteur bij een controle van zo'n bureau vast dat het daar gebruikte contract feitelijk een loondienstverband inhield. Daarop trok de fiscus van iedereen die bij dat bureau ingeschreven stond de VAR-wuo in, om die ambtshalve te vervangen die door een VAR-loon.

Zonder VAR-wuo zijn zzp'ers kansloos bij het aangaan van opdrachten

Sindsdien is de Belastingdienst iedere zzp'er in de zorg standaard gaan beschouwen als werknemer, voor wie de opdrachtgever dus loonbelasting en premies moet afdragen. Dit ongeacht de persoonlijke omstandigheden. En zonder VAR-wuo zijn zzp'ers kansloos bij het aangaan van opdrachten.

FNV Zelfstandigen en ZZP Nederland hebben tegen deze manier van doen protest aangetekend bij de Belastingdienst en bij het Ministerie van Financiën. Die blijven echter van mening dat hun interpretatie van de belastingwetten de juiste is. Nu hebben de beide zelfstandigenorganisaties zich samen tot de Tweede Kamer gewend. Binnenkort vindt er overleg plaats met enkele fractiespecialisten.

Actie tegen verhoging premie arbeidsongeschiktheid

Nog een actie van zzp'ers, ditmaal tegen de recente premieverhogingen voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekeraars doen massaal een beroep op een obscure polisvoorwaarde die hen de mogelijkheid biedt om in speciale gevallen die premies fors te verhogen.

Deze zogenaamde en bloc clausule is bedoeld voor situaties waarin plotseling veel schade moet worden uitgekeerd waardoor de verzekeraar in de problemen dreigt komen. Ondanks dat daar nu geen sprake van is, hebben vrijwel alle verzekeraars hun premies verhoogd met percentages tot wel 40%.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor veel zelfstandigen onbetaalbaar

Dat maakt de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor veel zelfstandigen onbetaalbaar. Overstappen naar een andere verzekeraar is lastig, omdat je maar moet afwachten of een nieuwe verzekeraar je wel wil accepteren. Daarmee wordt het slikken of stikken, en dat vindt ZZP Nederland onacceptabel. De kamerleden Erik Ziengs (VVD) en Mei Li Vos (PvdA) hebben toegezegd de kwestie voor te leggen aan de minister.

Industriële productie naar hoogste niveau in zes jaar

Tot zover de kleinste spelers in de economie. Beter nieuws kwam er deze week van het andere einde van het spectrum. Volgens het CBS produceerde de Nederlandse industrie afgelopen december 1,8 procent meer dan in dezelfde maand het jaar daarcoor. 

De toename van de productie was het grootst bij de elektrotechnische- en machine-industrie en in de transportmiddelenindustrie. Gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten zit de industrie nu op het hoogste niveau in zes jaar. 

Groot, groter, grootst

Zulke cijfers zijn koren op de molen van SER-voorzitter Wiebe Draijer, die juist deze week kwam met een pleidooi voor een nationale groeiagenda. De overheid zou met name ondernemers in het midden- en kleinbedrijf moeten helpen om door de magische grens van 50 miljoen euro omzet per jaar heen te breken.

De vraag naar het waarom wordt zelden gesteld

Draijer was in zijn vorige leven managing partner bij adviesbureau McKinsey, dat het groot, groter, grootst hoog in het vaandel heeft. De vraag naar het waarom wordt daarbij zelden gesteld. Laat staan dat iemand bedenkt dat het ook wel eens heel slim zou kunnen zijn om klein te blijven.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft Draijer overigens beleefd bedankt voor zijn interesse, en hem laten weten dat hij hier geen voortrekkersrol voor de SER ziet.

Klapstoeltjes

Dat SER-voorzitter Draijer zijn afkomst niet verloochent was ook te horen toen hij deze week reageerde op de kritiek van kroonlid Paul Schnabel (zie de Ondernemers Digest van vorige week) dat de samenstelling van het overleg- en adviesorgaan geen recht doet aan het belang van de meer 800.000 zzp'ers in dit land.

De werkgevers en de werknemers, dat is nou precies het probleem

"De zzp’er zit wèl aan tafel," verdedigde Draijer zijn polder. "Zowel de werkgevers als de vakorganisaties hebben één SER-zetel vrijgemaakt voor ­zzp’ers."

De werkgevers en de werknemers, dat is nou precies het probleem. En dat die "zetels" in feite klapstoeltjes zijn voor plaatsvervangende leden, natuurlijk.

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.