“We zijn er zeker van dat we geen antibiotica ten onrechte hebben gegeven. Het gezin kan de situatie van het kind thuis een paar dagen goed volgen en de symptomen behandelen met pijnstillers. “

Twee persoonlijke observaties bij oorontstekingen

Jeugdjaren

Mijn jeugd op de lagere school is getekend door hardnekkige oorontstekingen. Ik herinner mij dagenlang koortsig met een loopoor en pijn op bed te hebben gelegen. De situatie werd alarmerend toen mijn gezicht bij mijn linker oor begon op te zwellen. Ik zie mij nog met mijn moeder naar een KNO-arts aan een Utrechtse singel gaan. De privépraktijk. Nog diezelfde middag moest ik met spoed worden opgenomen in het Sint Antoniusziekenhuis, toen nog achter het Wilhelminapark. We mochten nog snel thuis even wat spullen ophalen voordat we met een taxi naar het ziekenhuis gingen. Een merkwaardige ervaring was dat een aantal artsen in opleiding mij in mijn bed aandachtig stonden te observeren alsof ik van een andere planeet kwam. Een riskante operatie volgde. De ontsteking zat tot in het rotsbeen. Pijnlijke penicilline injecties in de bovenbenen volgden. Een hardhandig clysma in een badkamer. Onrustige nachten met in de vroege ochtend een processie van de pastoor met zijn aanhang door de grote ziekenzalen. Op de schoolfoto (eindexamenklas lagere school) is goed te zien hoe ik conditioneel achterop was gekomen.

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.