Oorpijn binnenkort thuis beter te interpreteren. Een nieuwe Finse vinding.

"We zijn er zeker van dat we geen antibiotica ten onrechte hebben gegeven. Het gezin kan de situatie van het kind thuis een paar dagen goed volgen en de symptomen behandelen met pijnstillers. "

Twee persoonlijke observaties bij oorontstekingen

Jeugdjaren

Mijn jeugd op de lagere school is getekend door hardnekkige oorontstekingen. Ik herinner mij dagenlang koortsig met een loopoor en pijn op bed te hebben gelegen. De situatie werd alarmerend toen mijn gezicht bij mijn linker oor begon op te zwellen. Ik zie mij nog met mijn moeder naar een KNO-arts aan een Utrechtse singel gaan. De privépraktijk. Nog diezelfde middag moest ik met spoed worden opgenomen in het Sint Antoniusziekenhuis, toen nog achter het Wilhelminapark. We mochten nog snel thuis even wat spullen ophalen voordat we met een taxi naar het ziekenhuis gingen. Een merkwaardige ervaring was dat een aantal artsen in opleiding mij in mijn bed aandachtig stonden te observeren alsof ik van een andere planeet kwam. Een riskante operatie volgde. De ontsteking zat tot in het rotsbeen. Pijnlijke penicilline injecties in de bovenbenen volgden. Een hardhandig clysma in een badkamer. Onrustige nachten met in de vroege ochtend een processie van de pastoor met zijn aanhang door de grote ziekenzalen. Op de schoolfoto (eindexamenklas lagere school) is goed te zien hoe ik conditioneel achterop was gekomen.

Professional

Een andere associatie is een onderzoek bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. Ik werkte daar enige tijd aan iets wat we heden ten dage data-analyse zouden noemen. Met als basis declaratiebestanden per specialisme en per instelling. Bij analyse van KNO-declaraties bleek er een opmerkelijk grote variatie tussen aanpak oorontstekingen. Maar sowieso opmerkelijk grote aantallen interventies (ingrepen). Te hoog? Ik noem maar even de ‘buisjes in de oren’. Is het de kunst om niet te snel in te grijpen (overbehandelen), maar steeds maar afwachten is ook niet goed (complicaties) De gulden middenweg? Watchful Waiting!

Innovatie

Deze gedachten kwamen weer naar boven toen ik op 13 november 2018 in Düsseldorf de gigantische beurs MEDICA bezocht. Op zoek naar innovaties. Een Finse stand met een diagnosticum voor oorproblemen trok mijn aandacht. Ear Infection Care at Home.  Juhamati Huusko van de Finse startup Otometrie toonde een opzetstuk, waarmee een geluidssignaal in een oor wordt toegediend. De werking van de otometer is gebaseerd op een audiosignaal. Als het kind een ontsteking van het middenoor heeft, verandert de akoestiek van de gehoorgang als gevolg van de vloeistof en uitscheiding van het middenoor.

Cloud

Het geluidssignaal dat wordt gereflecteerd, is anders dan in het gezonde oor. Dat geluid wordt via het middenoor teruggestuurd en geanalyseerd. In de cloud. Daarbij komt artificiele intelligentie om de hoek kijken. Per ommegaande volgt een reactie in de vorm van een stoplicht. Mijn geopereerde oor gaf een prima signaal af (groen). Ik heb nog wel wat vragen. Hoe werkt het als de buis van Eustachius verstopt is (verkoudheid) of bij onderdruk (vliegreis). Onderscheid je voldoende een zogenaamd glue ear van serieuze infectie? Ondersteunt dit daadwerkelijk een veiliger beleid?

 

Halvering aantal doktersbezoeken

Juhamati Huusko: We zijn momenteel bezig met het behalen van de CE-markering (MDD IIa-klasse) en als alles volgens plan verloopt, zullen we in maart 2019 de CE-markering behalen. Otometri’s eerste versie van het testproduct werd in Finland geëvalueerd in samenwerking met medische professionals. In één studie werden bijna 200 apparaten aan families geleverd (in totaal bijna 500 kinderen). Het aantal doktersbezoeken daalde in elke leeftijdsgroep na het gebruik van de Otometri. In de leeftijdsgroep van 1-2 jaar was de afname bijna 50%. Die ervaringen zijn veelbelovend. Vanwege de oorproblemen worden kinderen vaak naar een spreekuur gebracht omdat de pijn van het kind de ouders begrijpelijkerwijs bezorgd maakt. Op tweejarige leeftijd had ongeveer 70 procent van de kinderen minstens één otitis media doorgemaakt. De ouders zijn beter in staat om de situatie te hanteren en de druk op de gezondheidszorg neemt af, zo is de indruk.

Nld. patienten-informatie/oor/trommelvliesbuisjes/

Mijn gekozen waardering € -