Met tal van projecten werkt het Louis Bolk Instituut aan écht duurzame landbouw. Een landbouw die duurzaam is voor milieu én boer.

STEUN RO

De veenweidegebieden in Utrecht en Zuid-Holland zijn voor landbouw nagenoeg ongeschikt. Het enige dat er volop groeit is gras. Daarom is dit een melkveegebied bij uitstek.

Het grote probleem is dat het wel erg vochtig is om er koeien te laten grazen en om machines over het land te laten rijden. Vandaar dat de percelen continu worden droog gepompt. Liefst zouden de boeren nog meer water wegpompen, maar dit leidt tot daling van het veen. Met een enorme uitstoot van CO2 tot gevolg.

Nieuwe verdienmodellen

Het Louis Bolk Instituut heeft hier wat op gevonden. Om de natuurwaarden te herstellen en het melkvee toch van voldoende voer te voorzien, ontwikkelen zij nieuwe verdienmodellen. Samen met de boeren en het Veenweide Innovatie Centrum voert het Louis Bolk Instituut hier proeven uit met geheel nieuwe gewassen voor deze streek. Afgelopen voorjaar zijn er geïntroduceerd. Gewassen als lisdodde, wilde rijst en wilgen voor veevoer, of andere toepassingen.

Marc van der Sterren is agrarisch journalist en blogger voor Farming Africa. Hij is breed geïnteresseerd en schrijft over alles. Als hij zich niet in kan houden ook columns. Hij werkt vooral voor vakbladen en beschrijft het wereldtoneel van de landbouw. Van Europa tot Afrika.Œ De productie van voedsel is nu eenmaal een internationale aangelegenheid en een eerste levensbehoefte vol politieke en maatschappelijke controverses. Landbouw is spannend!