In de opdracht die kunstenares Elisa Pesapane kreeg van het Rijksmuseum van Oudheden kwamen haar passies samen: tekenen, de oudheid, onderzoek en portret. Vanaf vandaag zijn er in het RMO twaalf tekeningen te zien over ‘le solitaire des ruines’: de militair ingenieur Jean Emile Humbert, op zoek naar de stad Carthago.

STEUN RO
Kunstenares Elisa Pesapane

De Italiaans-Nederlandse kunstenares Elisa Pesapane (1977) is onder meer literair tekenaar. Het portret is een van haar specialiteiten: de gezichten die ze tekent zijn verfijnd en gedetailleerd. ‘Daarom is dit voor mij een heel leuke uitnodiging geweest,’ zegt Pesapane. ‘Het was een kans om mijn liefde voor het portret, oudheid en onderzoek te combineren. Ik beweeg me met mijn werk vaker tussen verschillende werelden. Voor het maken van deze tekeningen heb ik lange tijd in de archieven doorgebracht. Het was daarbij heel inspirerend om alle reiscahiers van Jean Emile Humbert door te spitten.’Portret

Carthago

Pesapane verbeeldde in haar tekeningen de reis door Tunesië van de Nederlandse militair ingenieur Jean Emile Humbert (1771-1839). Die vertrok in 1796 naar Tunis om daar een haven aan te leggen, maar raakte gaandeweg steeds meer gefascineerd door de antieke Punische stad Carthago. Daarom ging hij op zoek naar de plaats waar de stad gevestigd zou zijn geweest. Onderweg daarheen  verzamelde en registreerde hij allerlei antiquiteiten.

Hij ontmoette tijdens deze reis de Italiaanse graaf Camillo Borgia en raakte met hem bevriend. Vanaf die dag trokken ze samen op. Zo ondernamen ze expedities naar verschillende plaatsen in Tunesië, waarbij ze aantekeningen, plattegronden en tekeningen maakten van de ruïnes en oudheden die ze tegenkwamen. In 1817 ontdekte Humbert vervolgens daadwerkelijk de locatie van de antieke stad Carthago.

Bij terugkomst in Nederland schonk hij zijn verzameling oudheidkundige schatten aan het Rijksmuseum van Oudheden, dat in 1818 was opgericht. Zo werd Humbert een belangrijke ‘agent’ van het museum. Hij verzamelde daarna voor het museum Punische en Romeinse oudheden in Tunis, en verwierf Egyptische, Etruskische en Romeinse collecties.

Fotograaf Marc Brester en journalist Vivian de Gier kunnen met elkaar lezen en schrijven – letterlijk. Als partners in crime reizen ze voor diverse media de wereld over, voor recensies van de mooiste literatuur en persoonlijke interviews met de schrijvers die ertoe doen.