Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Gedupeerde Groningers kijken vanaf 27 juni 2022 met argusogen naar de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, geïnstalleerd op 9 februari 2021, doet grondig onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking.

Sinds de aardbeving bij Huizinge (16 augustus 2012) zijn gedupeerde Groningers aan het lijntje gehouden, gebagatelliseerd of van het kastje naar de muur gestuurd. Meer dan een miljoen schademeldingen zijn er door de mijnbouw in Groningen en Drenthe opgetekend. Pijnpunt is nog altijd: wie is verantwoordelijk en wie moet uiteindelijk (ruimhartig) vergoeden?

Enquêtecommissie
Op basis van ruim zeshonderdduizend documenten doet de commissie uitvoerig feiten- en dossieronderzoek. In de maanden januari, februari en maart 2022 heeft de commissie 124 besloten voorgesprekken gevoerd met deskundigen en getuigen om extra informatie in te winnen en eerste bevindingen te toetsen.

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen is op maandag 27 juni gestart met de openbare verhoren. Deze commissie doet onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking in Groningen. De openbare verhoren van de commissie worden gehouden van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli en tussen maandag 29 augustus en vrijdag 14 oktober. De openbare verhoren vinden plaats in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. De commissie verhoort in totaal 70 getuigen en deskundigen.

Susan Top (oud-secretaris van het Gasberaad)
Gisteren vertelde een geëmotioneerde Susan Top  over haar bevindingen. “Heeft de overheid voldoende geluisterd naar de maatschappelijke organisaties?
“, vroeg Stieneke van der Graaf, waarop Top antwoordde: “Wij hebben altijd oprecht geprobeerd mee te denken. En niet een keer, niet een keer heeft dat geleid tot een uitnodiging. Ik heb dat echt heel teleurstellend gevonden. Dus nee, de overheid heeft niet geluisterd.” Het debat is hier terug te kijken.

28 juni, onder andere Peter van der Gaag, geoloog/hydroloog
Peter van der Gaag heeft zich sinds de oprichting van het Onafhankelijk Geologen Platform hard gemaakt voor het gebruik van de tiltmeter om duidelijker aan te kunnen tonen dat de gaswinning in Groningen verantwoordelijk is voor de schade. tevens was hij kritisch op de komst van geothermie in de stad Groningen, aan de rand van het aardgasgebied. Van der Gaag zal vandaag zijn bevindingen delen met de commissie.

Onderzoeksrapport
Na de parlementaire enquête komt er in het voorjaar van 2023 een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen dat besproken wordt in de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman zegt hierover: “Het is het zwaarste parlementaire middel dat er is. Het is volledig terecht dat het parlement haar zwaarste middel inzet. Tegelijk: weer een rapport lost op zichzelf niets op. Gedupeerden hebben al stapels rapporten. Het komt aan op oplossingen. En daar hebben we keer op keer gezien dat coalitiepartijen goede voorstellen wegstemmen. Susan Top gaf gisteren een hele waslijst van goede voorstellen die door de coalitie zijn weggestemd. Bijvoorbeeld: kom met een crisisaanpak met 1 loket. Vorig jaar diende ik daar (weer) een amendement voor in. Het werd weggestemd. Dus hoe goed ik de enquête ook vindt, het komt aan op wat er met het rapport gedaan gaat worden. Een herhaling van het toeslagenschandaal, waarbij na een goede (mini) enquête, een snoeihard rapport het kabinet aftrad, maar vervolgens hetzelfde kabinet weet aantrad en er nog geen oplossing is voor gedupeerden, zou desastreus zijn.”

Mijn gekozen waardering € -

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van de boeken: 'Bevingen' (2015), 'Kanker krijg je niet alleen' (2019), 'Het Groninger Forum, draak of icoon?'(2020) en 'Muaythai in vogelvlucht' (2020). Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen, Beijumkrant, Gazet van het Noorden, Nieuws Oss en Nieuws uit Nijmegen. Was hoofd- eindredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017 en in 2018 hoofdredacteur van de Gazet van het Noorden. Schrijft momenteel voor o.a. VechtsportInfo en Reporters Online. Doet naast journalistiek werk ook communicatie werkzaamheden voor Muaythai Organisatie Nederland. Is lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).